DELA

Mer tävling och bättre tidningar, men dags att byta distributör?

En skärpning av konkurrensen ger bättre produkter, men det finns faror också. Till exempel om produkterna helt enkelt börjar ta ut varann.
Under Köpmannamässan var det många som besökte Nya Ålands monter, en del för godiset, en del för pennorna och tävlingen, och många för att säga några ord om tidningen, om tidningskonkurrensen och om de stundande förändringarna.
Vi tackar för responsen, den är alltid värdefull. Kritiken tar vi ödmjukast till oss och berömmet landar som en varm glöd på kinderna.

Många läsare var missnöjda med att tidningarna i framtiden ska delas ut samtidigt, på morgonen. Många sade, precis som vi befarat, att då räcker det med en tidning. Lördagstidningen såg många fram emot, och ännu fler hade inte en aning om att det var något sådant på gång. Så är det med oss i tidningsvärlden, vi tror att alla bryr sig om det vi gör, när vi egentligen är en ganska marginell företeelse i de flesta människors liv.
Visst är vi också oroade av det nya konkurrensläget, dumma skulle vi väl vara annars. Inte omedelbart för Nya Ålands skull, vi tror ju på vår egen tidning, men för att den närapå unika åländska tvåtidningssituationen blir mer prekär när produkterna närmar sig varann.

Vi vet att tidningen Åland byter utgivningstid för att det blev för dyrt med eftermiddagsdistribution. Det är huvudorsaken. En annan är att morgontidningen bevisligen varit ett vinnande koncept. Nya Ålands upplaga har stadigt ökat under de senaste åren, medan tidningen Åland visat en vikande upplaga. En tredje orsak till omläggningen är att en morgontidning ger ett bättre och jämnare arbetsflöde som också kräver en mindre personal.
Vi har alltså all förståelse i världen för att Gamlan följer efter oss, men det betyder inte att det på lång sikt är bra för någondera tidningen. Man behöver inte vara kvantfysiker för att räkna ut att den totala tidningsupplagan kommer att minska när två tidningar delas ut samtidigt.

Den stora vinnaren, om de förmår ta vara på möjligheten, är radion som nu får en stor del av nyhetsdygnet för sig själv. I frånvaron av åländska tv-nyheter har tidningarna spelat tv:s roll i varsin ända av dagen, medan Ålands radio inte till fullo förmått utnyttja mediets möjligheter att snabbt få ut saker.
När konkurrensen nu skärps mellan tidningarna kommer två saker att hända. Dels kommer ålänningarna att under en tid framöver få två tidningarna som verkligen står på tå för sina läsare. Om någonsin kvalitet räknas så är det nu, när det finns två likvärdiga tidningar, samma tid, samma antal utgivningsdagar, och man som läsare eventuellt ska välja vilken man vill ha.

Dels kommer annonsmarknaden att få två tidningar som förtvivlat gärna vill finansiera en tidningsdag till, och det på en marknad som redan är mer aktiv än en på en annan motsvarande ort. Ekonomiskt finns bara en väg ut, och det är att vinna racet, eller att samarbeta.
Också det var en fråga som kom upp på Köpmannamässan. ”Varför kan ni inte göra något tillsammans? Måste ni tävla hela tiden?”
Tävla måste vi, absolut. Det är genom den konkurrensen Åland får bättre tidningar. När det gäller kvalitet och innehåll ska vi slåss till den sista symboliska blodsdroppen om våra läsares gunst.

Lika självklart är det väl att vi någon gång måste komma till ett samarbete på något område tidningshusen emellan. Posten på Åland har genom sina prishöjningar bäddat för dagens situation, men kanske också för ett framtida tidningssamarbete på distributionssidan.
Bäva månde det monopolet alltså. Om det är något Nyans historia har lärt oss, så är det att konkurrens är hälsosamt.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax