DELA

Märkligt att stoppa populära linjer

Med bara nio månader till skolstart för läsåret 2012-13 meddelar regeringen att sociala linjen läggs i malpåse. Ett märkligt budskap, på många plan.
Föräldrar och elever rasar i samtal och mejl till Nya Åland över beslutet att låta sociala linjen gå i träda under nästa läsår. Ilskan är förståelig, för förklaringen från utbildningsminister Johan Ehn lämnar fler frågetecken än utropstecken.
Att kommer med beskedet bara knappt tio månader innan det ringer in till höstterminen tyder inte på någon vidare god planeringsförmåga från förvaltningen. Att barnkullarna skiljer sig från varandra från det ena året till det andra gör förvisso att utbudet måste anpassas, men å andra sidan har man haft en god kunskap om hur många som lämnar nian till sommaren. Utbildningsväsendet är ett område som mår bäst av långsiktighet, men så är inte fallet nu.
Eleverna på sos talar varmt om sin linje och den pedagogik som används. De berättar om ett välfungerande koncept med uppenbart engagerade elever. Dessutom är intresset för sociala bland de som gör sina val till gymnasieskolan högt, 113 sökande till 18 platser till året intagning.
Mot den bakgrunden måste man fråga sig varför regeringen väljer att ta paus just på sociala linjen. Att någon linje måste dra ned när elevunderlaget minskar är klart, men hur man kommer fram till vilken verkar inte lika självklart. Har någon undersökning bland niorna gjorts eller väger man in andra värden i vilka utbildningar som får ta paus?

De besked som utbildningsministern och Ålands gymnasiums förvaltningschef, Gyrid Högman ger till dem som önskar gå sociala linjen – att de kan läsa upp sina betyg på folkhögskolan, studera vård eller att ta ett sabbatsår – ger inte heller det några bra signaler till ungdomarna.
Snart sagt varje folkvald, varje företagare och varje förälder betonar vikten av utbildning i dag. Att då säga att ”de kan vänta” eller ”göra något annat” riskerar att undergräva utbildningens betydelse i skolungdomarnas öron. Hellre än att spara in på uppenbart populära utbildningar borde samhället göra allt för att uppmuntra denna entusiasm bland framtidens samhällsbärare att utbilda sig.
Att förklara att man lika gärna kan ta ledigt ett år undergräver strävandena att få så många som möjligt att utbilda sig.

Det går heller inte att komma runt den frågeställning som Johan Ehn duckar för i intervjun i fredagens tidning. Sociala linjen, media och frisör är traditionellt linjer som är populära bland tjejer. Alla tre ska enligt planen göra uppehåll under nästa läsår. Måhända är tanken att, som Ehn säger, ”komma ifrån att ha studiealternativ som upprätthåller den traditionella könsstrukturen” genom att inte ge tjejerna möjlighet att söka de linjer de populärt sökt.
Bättre vore väl då att genom information och reklam få ungdomar att själva bryta könsbarriärerna.

En linje som lockar engagerade ungdomar borde vara drömmen för en skolledare eller minister. Den gör, så att säga, sig själv.
Att då bestämma sig för att lägga den i malpåse framstår som mycket märkligt.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax