DELA

Mångbottnade problem

Personalkonflikt på akuten på ÅHS är inte ny, men som tur verkar den vara på bättringsvägen.

Nu behövs fler förbyggande åtgärder.
I går kunde Nya Åland berätta att nästan halva aktuens personalstyrka på Ålands hälso- och sjukvård har lämnat arbetsplatsen under de senaste två åren. Att folk väljer att lämna sin arbetsplats på grund av till exempel tjänstledighet och fortbildning är inget ovanligt utan snarast något vi borde uppmuntra till i större utsträckning.

Men tyvärr verkar inte nya, spännande tjänster och utbildningar vara den enda anledningen till den stora personalomsättningen.

Anledningarna till de fleråriga problemen är flera. De som omnämns av flera är dålig kommunikation, respektlöshet och en generationsväxling. I botten ligger också vårdstrejken från hösten 2014. Alla de sår som då revs upp har inte läkts.

ÅHS:s vårdchef Sirpa Mankinen konstaterar i Nyan (21.11) att det varit en besvärlig period på akuten under en tid. Enligt henne har det inte gått att bygga upp något konstruktivt samarbete mellan ledningen och en del medarbetare.

Situationen har blivit så pass inflammerad att några personer har sagt upp sig. Mankinen nämner också en nära-ögat-situation som inte ska ha lett till några allvarliga konsekvenser men som föranleddes av personalproblemet.

Att säga att det är viktigt att gå till botten med problemen och lösa dem bör vara en självklarhet för ÅHS, både med tanke på patienterna och arbetstagarna. Den information som hittills getts ut om när-ögat-situation och uppsägningar är långtifrån förtroendeskapande.

Det positiva är ändå att de källor med god insyn som Nyan talat med anser att problemen har minskat. Problemen ska inte heller ha spridit sig till de övriga klinikerna på ÅHS.

När Nyan ringer och frågar ÅHS:s styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) konstaterar hon på ett generellt plan att personalfrågor står högt på styrelsens prioritetslista. Nyligen skickade man ut en enkät om hur personalen mår.

Förhoppningsvis kan man i fortsättningen också jobba förebyggande och inte sätta in insatserna när konflikten redan uppstått.

Det råder brist på läkare på Åland. Flera har jobbat hårt för att rekrytera ny sjukvårdspersonal till Åland. Men det arbetet slås lätt i spillror om arbetsmiljön är dålig och om kompetent personal man precis lyckats locka till sig slutar och eventuellt berättar om sin negativa upplevelse för sina kolleger som kanske tänkt komma till Åland.

Ett av problemen sägs vara en generationsväxling som skett på akuten. Det är aldrig enkelt att vara ny i branschen. Men att börja jobba som sjukvårdspersonal hör till det mest utmanande. Därför vore det viktigt att ÅHS verkligen satsar på att stötta och handleda ny personal.

Det handlar inte bara om den här konflikten utan om hela ÅHS-personalen. Med tanke på de sparkrav som ÅHS haft och med allra största sannolikhet också kommer ha i fortsättningen är det viktigt att man inte skär i handledningen.