DELA

Många snabba puckar väntar ny regering

Tidigast på fredag får vi läsa det regeringsprogram som liberalerna och centern gemensamt ska lägga fram med Viveka Eriksson som lantrådskandidat och motor.
Upplägget är ambitiöst, både vad gäller tiden och vidden av involverade människor. Man har hört en hel mängd människor, grupper och institutioner, och skriver nu utgående från överenskomna ramar.
Uppenbarligen finns en stark vilja hos liberalerna att denna gång lyckas hålla ihop regeringsbildningen, och de är också den påtagligt mer drivande parten i samarbetet.

Spänningen och ansatsen i det liberala lägret är påtaglig, medan centerns ledamöter tar det mer avvaktande. Lantrådet Roger Nordlund förbereder sig på att växla ner från verkställande till sammanhållande och representerande ledare.
Det är väldigt mycket just liberalerna som ska upp till bevis om sin regeringsduglighet, och det är mer än ett parti och en lagtingsledamot som står i kulisserna och spanar efter minsta tecken på svaghet.

Det finns förstås en hel del bumlingar i vägen för ett smärtfritt regerande, men de kommer knappast att stjälpa processen i detta skede. Sängen är redan bäddad för ett mitten-äktenskap även om det inte är med en brinnande passion bröllopsnatten förbereds.

Utmaningarna kommer när själva jobbet börjar. Här är listan på de svåraste frågorna den nya regeringen har att knäcka.

1. Golfbanan – denna evighetsfråga. Här brådskar det med ett beslut. I centern råder djup oenighet, och det finns ingen tid för ännu en av liberalernas älskade utredningar. Här måste den nya regeringen helt enkelt bestämma.Blir det inget den här gången heller är det faktiskt ett kolossalt svaghetstecken. Centern har ju dock varit med hela vägen till nästan-beslut.

2. ÅHS kostnader
kommer på grund av lösningen på vårdkonflikten i riket att rusa iväg. Att hålla i den galopperande kostnadshästen blir en stor utmaning, särskilt för en minister som likt Katrin Sjögren kommer från vårdens verkstadsgolv.

3. Skärgårdstrafiken. Det är både ett regionalpolitiskt och ett ekonomiskt beslut som måste tas, och stora pengar står på spel. Detta är dessutom ett beslut som gärna bör föras till beslut i början av en mandatperiod, innan valfegheten slår till.

4. Gymnasie-reformen. Centern kroknade på målsnöret, av rädsla för att förlora valet på Struktur -07. Liberalerna har konsekvent varit emot, med många lärare i ryggen. Nu gäller det att visa att det finns en bättre modell som till rimlig kostnad ger förbättrad valfrihet och svängrum att bibehålla bredden på den åländska utbildningsfloran.

I mångt
och mycket handlar det om frågor där centern blir tvungen till en omorientering mot sin tidigare regeringskurs, och där liberalerna ska upp till bevis i frågor de jobbat hårt emot i opposition.
I valdebatterna anklagades liberalerna några gånger för att sakna vilja och riktning. Det är kanske den största utmaningen. Med en sådan spektakulär valseger i ryggen vill vi se Viveka Eriksson och liberalerna både våga och vilja regera, i alla frågor.

För centern kommer det att ta tid att hitta ett partiledarskap utan Roger Nordlund, som nära nog vuxit fast i ordförandestolen. Innan det är avgjort kommer centermänniskornas fokus inte att ligga på att verkligen regera, utan på att hänga med, desto mer som det är en verklig framtidsstrid som pågår mellan den konservativa och den mer moderna falangen inom centern.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax