DELA
Foto: Jonas Edsvik
Ett par månaders lön är en bra buffert för oväntade utgifter enligt många sparexperter – ett lagom stort dra åt helvete-kapital – även om det är högst individuellt.

Många bäckar små ger frihet

Hur ofta snackar du om vad du tjänar? Vad gör du med dina pengar? Hur mycket konsumerar du och vad har du senast investerat i? Hur mycket av din inkomst sparar du? Hur sparar du?

14 procent av de svenska hushållen har inte en sådan ekonomisk marginal att man klarar en oförutsedd utgift på 5 000 svenska kronor, alltså 500 euro. En av fyra klarar inte en oförutsedd utgift på 10 000 svenska kronor, 1 000 euro. Knappt 20 procent sparar inte över huvud taget. Det här enligt en undersökning den svenska storbanken Swedbank lät göra våren 2018.

Enligt samma undersökning sparar knappt sju av tio 10 procent av sin inkomst efter skatt varje månad. Andelen är högre bland män än kvinnor.

Samtidigt verkar det finnas en större medvetenhet om vikten av att spara pengar bland dagens unga i jämförelse med äldre generationer. Unga börjar spara betydligt tidigare i dag än vad personer som i dag är över 65 år började. Sju av tio av 18–25-åringar har snackat pengar med sina föräldrar under sin uppväxt.

Ett av förra årets nyord var dra åt helvete-kapital. Det är pengar man kan använda när man med kort varsel konstaterar att man måste sticka. Säga upp sig från jobbet på grund av en orimlig arbetssituation. Bryta upp från sin partner på grund av en ohållbar relation. Flytta på grund av dåligt boende.

Men för att ha den friheten i livet måste man ha ett visst kapital, en buffert, ett konto med fyrk som ger en möjlighet att bara stiga upp och säga ”dra åt helvete!”

En annan aspekt på ekonomisk frihet är vem som äger aktier, bilar, bostäder, mark, skog och företag. I fjol publicerade den politiskt oberoende tankesmedjan Ownershift en rapport om ägande, mer specifikt hur olika ägandet ser ut mellan grupperna män och kvinnor i Sverige.

Forskaren bakom rapporten har sammanställt offentliga siffror för privat ägande i Sverige och det är, ur kvinnornas synvinkel, en tråkig läsning. Bara 14 procent av alla fastigheter helägs av kvinnor. 34 procent av de privatägda bilarna ägs av kvinnor. Det är bara 4 procent av det totala aktievärdet som privatägs av kvinnor (medan andelen kvinnliga aktieägare är 40 procent).

Slutsatsen är tydlig. Det är männen som har den ekonomiska makten. Det är förstås ingen nyhet, men sammanställningen är intressant och häpnadsväckande.

I dag pratas det rätt ofta om könsfördelning i bolagsstyrelser och betydelsen av att också ha kvinnliga chefer. Det här även lokalt på Åland. Se bara på den nystartade föreningen för Viking Lines små aktieägare som inte bara vill se föryngrad styrelse, utan också en styrelse med bättre könsbalans.

Allt är förstås hemåt, jämställdhetsarbetet behöver ske på alla fronter. Det behövs fler kvinnliga chefer, vd:ar och fler kvinnliga styrelsemedlemmar, eftersom det ger fler perspektiv, en bredare kompetens som kan vara alla till nytta.

Att spara och investera pengar är en bra början på vägen mot mer frihet i och mer makt över sitt eget privatliv och i det stora samhälleliga perspektivet – det gäller både kvinnor och män.

Vägen dit nås genom att vi mer öppet pratar om pengarna, vem som har dem och vad vi gör med dem.