DELA

Män som slår blir smekta av samhället

I förra veckan dömde Mariehamns tingsrätt en man för att, för tredje gången, ha misshandlat samma kvinna. Han hade slagit henne så illa att hennes trumhinna spruckit där han satt på hennes bröstkorg och slog.
Vad straffet blev? 300 euro.
Mäns våld mot kvinnor är ett av de verkligt stora samhällsproblemen, också i det Borden som vi allmänt brukar se som det mest jämställda och utvecklade området i världen. Varje år misshandlas och mördas åtskilliga kvinnor av män i ”nära relationer”, som det brukar heta.
Men hur ställer vi, medborgarna, oss till problemet? Allt för ofta är svaret: inte alls.

Här för leden satt vi några Nyan-medarbetare runt lunchbordet och diskuterade landshövdingen Peter Lindbäcks uttalande i Åland24 om att det är männen i samhället som måste ta tag i problemen med våld mot kvinnor och barn. Jag var tveksam till att isolera problemet till männen, eftersom uppfostran är något som bör ske tillsammans av föräldrarna.
Men, med några veckors ytterligare betänketid, framstår landshövdingens åsikt som självklar, av flera anledningar. Dels är det män som utövar våld mot kvinnor. Dels är det, företrädelsevis, män som fattar beslut i samhället. Bara män kan visa kommande generationer av män hur de ska uppföra sig och bli goda samhällsmedborgare.
För kommande generationer är det dags att vi män tar vårt ansvar och visar kommande generationer vad som är rätt och fel.

Också samhället har förstås ett ansvar att ta det stora problemet med våld mot kvinnor på allvar. En viktig del är att ha straffskalor som verkar avskräckande.
Aftonbladet har de senaste åren följt utvecklingen av våld mot kvinnor i Sverige. Tidigare i höst passerade antalet kvinnor som dödats av sina livskamrater 200 sedan år 2000. Då kallade den svenska justitieministern, Beatrice Ask, arbetet för att skydda utsatta kvinnor för ”ett misslyckande för samhället”.

Liknande omdömen torde kunna användas efter domen i Ålands tingsrätt i förra veckan. Att en man för tredje gången döms för misshandel mot samma kvinna och får 300 euro som straff är att belöna slag med smekningar.
Dessvärre är det aktuella fallet inte något ovanligt. Allt för många kvinnor sitter fast i dåliga relationer med våldsamma män. Inte sällan är de satta i beroendeställning till mannen som slår, vilket gör det svårt eller omöjligt för dem att bryta upp.
Här kan samhället ställa skyddade boenden till deras förfogande. Samhället kan erbjuda terapi och ekonomiskt bistånd. Men det behövs också att männen får både straff och vård som ligger i paritet med det brott de begått.

Men viktigast av allt är att vi vågar prata om problemet med män som utsätter kvinnor och barn för våld. Ledare och insändare på detta tema brukar sällan orsaka samma debatt i kommentarsfält som strejker på fartyg eller kajbyggen. Allt för ofta hamnar debatter om vad som händer inom hemmets väggar i skuggan av hårda pengaärenden.

Vi måste våga prata om hur vi män ska eller inte ska bete oss. Det är utgångspunkten för att vi ska komma någonstans med lösningarna på problemet.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax