DELA

Man skall vara människa med alla

Denna vecka gästas Nya Ålands ledarsida av ledande åländska politiker som skriver under temat ”Politik och ideologi”.
Tidigare publicerad är Johan Ehn 16.7.
I dag är turen kommer till Roger Nordlund, lantråd och ordförande för Åländsk center.
Min mormor, Pellas Huldi, sade ofta ”att man skall vara människa med alla” och det säger egentligen allt om hur man skall förhålla sig till sina medmänniskor. På väggen hemma hos min mormor fanns också en väggbonad med en text som sade ungefär som så – att man skall vara som videt, man skall kunna böja sig för en stark vind, men man skall aldrig låta sig knäckas utan alltid resa sig igen.

Finska centerns grundare Santeri Alkio sade i sitt politiska testamente ”glöm aldrig de fattiga”. Det han utgick ifrån var 1920-talets torparfinland som inte längre finns. Men själva grundtanken, att man aldrig skall glömma de svagare i samhället tycker jag fortfarande är viktig att alltid tänka på i beslutsfattande och resursfördelning.
Skulle jag vara född på någon annan plats än Åland så skulle jag troligen inte varit politiker. Det är självstyrelsen och de unika möjligheter som den ger oss ålänningar som lockat mig med i arbetet med samhällsbyggandet. Självstyrelsearbetet lockar och stimulerar. Samtidigt känns det också som en skyldighet – när man har fått de möjligheter som Åland har – att delta i samhällsbygget.

Jag är nu inne på mitt sextonde år i landskapsregeringen och mitt åttonde år som lantråd. Det har varit tufft många gånger. Många för det åländska samhället viktiga och svåra frågor har behandlats och beslutats under de här åren. Med hjälp av kunniga och engagerade tjänstemän och duktiga politiska medspelare har det alltid gått att hitta en väg framåt. Politik är ett lagarbete och det åländska politiska laget tycker jag har utvecklat det åländska samhället mycket bra. Vi kan alla vara stolta över vårt Åland.

Ibland får jag frågan hur jag orkar och om jag tänker försöka fortsätta i politiken. Den här ledaren är därför en utmärkt möjlighet för mig att berätta hur jag tänker om framtiden. Å ena sidan har jag innehaft den ledande positionen i åländsk politik under ganska många år. Det skulle tala för att jag skulle stiga åt sidan. Å andra sidan är jag bara 49 år, har aldrig tidigare haft så mycket politisk erfarenhet och personliga kontakter som nu.
Det i kombination med att jag är en tävlingsmänniska har gjort att jag bestämt mig för att göra mitt bästa också i det kommande valet med sikte på en ledande position i ytterligare fyra år. Men det är väljarna som avgör, anser man att det finns någon annan politiker som har bättre förutsättningar att representera och leda Åland så blir det naturligtvis så.

Alla val är viktiga men höstens val känns som extra viktigt med tanke på flera stora frågor som ligger framför oss under nästa period. Dit hör hur vi skall kunna behålla Åland enspråkigt svenskt, EU-problematiken och inflytandefrågorna, uppnåendet av verklig ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män, utvecklingen av den ekonomiska självstyrelsen, ökande behov av arbetskraft samtidigt som vi har en åldrande befolkning, integrationen av nya ålänningar, hur vi skall kunna trygga en regionalpolitiskt rättvis fördelningspolitik som tryggar verksamhetsförutsättningar och närservice på hela Åland och framförallt hur vi fortsatt skall kunna hålla Åland konkurrenskraftigt och attraktivt för både företag och privatpersoner.
Miljöpolitiken kommer både lokalt och globalt att få en ännu större betydelse under nästa period och vi här på Åland har all anledning att gå i spetsen och försöka finna miljövänliga lösningar. Åland bör utvecklas till den företagsvänligaste regionen i Europa.

Med den här ledaren har jag klart uttalat min ambition att vara med i höstens val, men jag hoppas att många, många fler också ställer upp i valet, ju flera desto bättre. Nu har alla som vill vara med och påverka sin chans. Som politiker får man utstå en hel del – men tro mig – tillfredsställelsen av att känna att man är med och bygger vårt fantastiska åländska samhälle uppväger det mesta.

ROGER NORDLUND