DELA

Man får vara feminist precis som man vill

Ett hurra och en applåd för en ny människorörelse, Ålands feministparaply.
Låt alla blommor blomma.
De allra flesta i vårt samhälle är feminister. Även de som skyggar för benämningen.

Allt är en fråga om definitioner.
Tycker du att män och kvinnor är lika mycket värda? Ok. Då är du feminist.
Tycker du att män och kvinnor ska ha lika lön för likvärdigt arbete? Bra.
Tycker du att män ska få vara män på olika sätt, inte bara enligt de normer vi varit vana med, och att det gäller kvinnor också?

Tycker du att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till lek, fritidsaktiviteter, studier och sport?
Tycker du att kvinnor och män har samma rätt att utrycka sig offentligt?
Tycker du att det finns skillnader kvar, ojämställdhet som måste rättas till.

Om vi stannar där är vi feminister många. Nästan alla.
Det räcker ganska långt, och det är viktigt att etablera den plattformen, så som nystartade Ålands feministparaply nu försöker göra. Det är skönt med en rörelse som försöker fokusera på det gemensamma och på mångfalden i feminismen, snarare än fraktioner och motsättningar.

Vägen till jämställdhet, metoderna, argumenten, de ideologiska plattformarna och vad man vill prioritera i sitt liv kan se helt olika ut. En av feminismens stora styrkor är att man både som forskningdisciplin och folkrörelse tagit sig rätten att ställa frågor.
Varför är det så här?
Hur kan vi ändra på det?
Vad betyder det för män och kvinnor att leva i ett ojämställt samhälle?
Hur konstrueras de roller vi lever i? Hur ska vi bli av med dem? Vill vi det?

Nya Åland startar i dag, i samarbete med Ålands feministparaply, en kampanj. Vi byter under några veckor ut Dagens ålänning mot Dagens feminist. Inte för att vi vill trycka ner någon sanning i halsen på någon, eller säga att alla ska vara på samma sätt. Faktiskt inte heller för att alla ska kalla sig feminister som inte är bekväma med det. Man kan få kalla sig vad man vill.
Tvärtom. Vi vill lyfta fram mångfalden, de olika utgångspunkterna, glädjen, passionen och entusiasmen hos människor som jobbar för något de tycker är viktigt. Som vi på Nya Åland tycker är viktigt.
Alla människor är lika mycket värda. Och de ska ha samma rättigheter.
Inga konstigheter.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax