DELA

Maktlöst förbund inte intressant för någon

Om jag säger ”Ålands kommunförbund”, vad säger du då? Vad känner du?
Precis. Inget. Grått och tyst.
Det är exakt det som är kommunförbundets problem.
I sig är det inget fel i att verka i det tysta, men gör man det måste man få saker gjorda. Om processerna som leder fram till resultat är så långsamma att ingen uppfattar att man uppnått något har man problem.

Ålands kommunförbund har verkat i det tysta, men tyvärr utan att få särskilt stort gehör hos landskapsregeringen för kommunernas gemensamma önskemål, utan att kunna erbjuda tjänster som särskilt mycket efterfrågas. På Ålands kommunförbunds hemsida står det att förbundet arbetar med att ”utveckla och samverka”, ”ge råd”, ”utreda” och ”driva gemensamma frågor”. På det hela taget bra saker, men till intet förpliktande.
Eller – förpliktande till precis så mycket som de politiker vill som satts att leda kommunförbundet. Kommunerna i kommunförbundet har inte valt och inte önskat ge ifrån sig reell makt till kommunförbundet, som helt följdriktigt förblivit maktlöst.

När nu Mariehamns stad lämnar Ålands kommunförbund kan man anta att det är början till slutet för organisationen. Som i alla samarbetssammanhang väger Mariehamn tungt, både för att man betalar mest och för att man är den enda kommun på Åland som har en större administration i ryggen som har tid att sätta sig in i och driva frågor.
Det som kunde ha blivit början till ett starkare kommunalt samarbete och en gradvis sammanslagning av funktioner blev till ingenting, eftersom man inte kom överens om att göra det till någonting.

Ingen skugga behöver falla på personalen som jobbar på Ålands kommunförbund, de utför det uppdrag de har fått. Problemet är att rågen i ryggen, ett reellt mandat att förhandla för och företräda de åländska kommunerna har saknats.
Mariehamn får inte ut något av det kommunala samarbetet i denna form, utan har mer att vinna på att utveckla relationerna med sina grannkommuner.

Om det sannolika inträffar att också Jomala drar sig ur Ålands kommunförbund, då är det slut för denna parentes i åländskt kommunalt samarbete.
Ytterligare ett försök till samarbete som slutade i en likgiltighetens pyspunka.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax