DELA

Liten och snabb slår stor och långsam

Kan Åland gå från långsamt till snabbt för att nå framgång?
Ett av de mest intressanta sommarprogrammen i år stod superentreprenören Niklas Zennström för i Sveriges radios P1. Zennström var grundare av Kazaa, fildelningsprogrammet som blev världens mest nedladdade, och framför allt Skype. Det senare sålde han och hans kompanjon till Ebay för enorma 3,5 miljarder dollar.
Nu för tiden ägnar han sig åt att stödja andra entreprenörer både ekonomiskt och med sin erfarenhet och kontaktnät. Han driver en filantropisk stiftelse och en organisation för att förbättra miljön i Östersjön.

I sitt sommarprogram berättade Zennström den fantastiska historien om två vilda hjärnor som sade upp sig för att satsa på egna projekt. Det är en hisnande story, väl värd en film. Men det är ändå inte det som sitter kvar i minnet efteråt, utan de lärdomar han dragit av sin resa och de möten han varit med om.
Främst hans kärndevis om hur man når framgång: liten och snabb slår alltid stor och långsam.
Zennström siktar kanske både lite långt och lite väl visionärt i sin syn på vilken väg världen bör gå för att klara sig – slopa inkomst- och företagsskatter och beskatta i stället det som belastar jordklotet – men hans analys av omvärlden är högintressant. Zennströms bild av var världens länder är på väg är att utvecklingsländerna siktar på att skapa en bättre framtid, medan vi vi de utvecklade länderna mest försöker bevara det vi har.
Liten och snabb slår stor och långsam. I den här liknelsen handlar storleken om makten i världen, där utvecklingsländerna är små, men rör sig betydligt snabbare än de länder som sitter på makten.

Också för Ålands del är det intressant att lyssna till Zennström. Åland är litet, men kan sällan sägas vara snabbt. Makten kvarnar mal i-landslångsamt väldigt ofta. Här finns uppenbart en hel del att göra.
10.000 eurosfrågan är bara hur.
En idé vore att starta med att gå igenom alla regler och förordningar för företag. När Bill Clinton tillträdde som president var en av de första åtgärderna att göra just så. Vid en visuellt fulländad presskonferens i Vita Husets rosenträdgård visade Clinton och hans vicepresident Al Gore upp pallvis med förordningar de strukit för att underlätta för företagen. De menade att de flesta var helt daterade och inte fyllde sin uppgift längre. Säkert kan liknande åtgärder tas även här.

Mången projekt på Åland blir försenade på grund av segdragna besvärsförhandlingar. I stort sett så fort ett nybygge eller en ny verksamhet startas kommer besväret som ett brev på posten.
Det är viktigt att allmänheten har rätt att få sin sak juridiskt prövad, men också att denna prövning inte tar onödigt lång tid. Om kvarnarna mal för långsamt finns risken att projektet uteblir.
Det måste gå att lösa denna paradox på ett bättre och mer effektivt sätt än i dag.

Sist, men absolut inte minst, handlar det om den yttersta beslutande makten. Allt för många frågor ska behandlas så länge att det ter sig smått ironiskt innan man överhuvud taget kommer till skott. Ta bara frågan om den digitala agendan.
Den har diskuterats i åratal, men regeringen porträtteras fortfarande på samma hemsida. En hemsida som ser ut som en relik från webbens stenålder. Fortfarande sker de flesta ansökningar om bidrag medelst papper. Fortfarande måste tillfällig personal engageras för att handgripligen gå igenom sagda ansökningar.
Många har sagt det förr, och många borde säga det igen. En satsning på att digitalisera förvaltningen må kosta initialt, men betalar igen sig snabbt.

Och snabbt var som sagt ledordet. Om vi får tro miljardären Zennström.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax