DELA

Lions räcker ut en hjälpande hand

Lions motto är ”vi tjänar” och våra Lejon jobbar ideellt med humanitära insatser både lokalt, nationellt och internationellt.
Inom Lions Club Mariehamn är vi 60 medlemmar som jobbar frivilligt för att samla in medel till välgörande ändamål. Vår klubbs primära syfte är göra hjälpinsatser på vår hemort men vi deltar även i större nationella liksom internationellt koordinerade projekt. Våra insamlade medel går dels direkt till personer som på ett eller annat sätt hamnat i olika trångmål men även till barn, ungdomar, äldre och andra grupper. Detta sker i många olika former, bland annat ungdomsutbytesprogram, olika typer av stipendier, bidrag till ålderdomshem och institutioner där vi sätter guldkant i en patients tillvaro eller t.ex. donerar reflexvästar eller cykelhjälmar för att öka barns säkerhet i trafiken.

Lions Club Mariehamn grundades 1955 och är i dag en av Finlands största Lionsklubbar både mätt i medlemmar och insamlade medel. Nämnas kan att under en nationell Röda Fjädern insamling till förmån för bekämpning av cancer blev vår klubb bäst i landet. Som följd av detta kunde klubben skänka en röntgenapparat för tidig diagnos av bröstcancer till Ålands centralsjukhus, Ålands första mammografiapparat. Självfallet var detta endast möjligt tack vare att ålänningen i grunden är så givmild och villig att hjälpa andra. Lions på Åland har ett gott rykte och alla medel vi samlar in går oavkortat till hjälpinsatser. Inom Lions jobbar alla ideellt och vi betalar själva alla våra administrativa kostnader genom medlemsavgifter.
Vad är det då som gör att människor jobbar livet ut inom organisationen? Jo, vi som är Lions får vår belöning för våra insatser, då vi ser hur stor nytta det gör och så får vi många goda vänner livet ut som även de vill göra en positiv förändring.

Utöver Lions Club Mariehamn finns det fyra andra klubbar på Åland och vi tillhör världens största serviceklubbsorganisation med över 1,35 miljoner medlemmar fördelat på 46 000 klubbar världen över.
Många vet vad vi gör lokalt men Internationellt är Lions mest känt för sin hjälp till synskadade. Lions har genom åren räddat synen för många hundra miljoner människor världen över genom att ha byggt synvårdscenter och ögonsjukhus, utbildat över 650 000 synvårdskunniga, delat ut 147 miljoner behandlingar mot flodblindhet och vaccinerat 41 miljoner barn mot mässlingen med mera.
Förutom synprogram har Lions även ungdomsprogram, socialprogram, miljöprogram och katastrofhjälp för att nämna några exempel.
Lions International finns representerad i över 207 länder och geografiska områden. Detta är en enorm styrka vid till exempel katastrofhjälp, där vi snabbt på plats kan agera och se de drabbade områdets behov via landets organisation och lokala klubbar.

Jag vill på alla Lions vägnar tacka er som stött oss under alla dessa år på dansgalor, loppmarknader, istippningar med mera och hoppas att ni fortsätter vara lika villiga att bidra till välgörenhet.
Varje liten insats som ni kan bidra med gör att vi på ett eller annat sätt får ett bättre och mer välmående samhälle.

Björn Hägerstrand