DELA
Foto: Johan Orre

Likaläge inför valåret

De tre regeringspartierna är för första gången större än de fyra oppositionspartierna i Åland Gallup.
Frågan är om det är ett trendbrott eller en tillfällighet.

Sedan gallupen drog igång i maj har oppositionspartierna tillsammans varit mer populära än den nuvarande landskapsregeringskonstellationen varje månad.

Bäst har det gått, och går fortfarande, för Centern. Partiet har ett stöd på över 21 procent i gallupen och har i samtliga mätningar blivit största parti.

Det betyder att Centern skulle vinna valet om gallupresultatet skulle motsvara valresultatet i höst.

Man ska givetvis ta dessa siffror med en stor nypa salt. Under mätningarnas gång har vi sett att resultatet av omröstningarna har pendlat från månad till månad. Det är tillfälliga upp- och nedgångar beroende på vilka frågor som har ställts. Det styr nämligen vem som känner sig manad att delta i gallupen.

Det ska också tilläggas att många fortfarande anger att de inte har bestämt sig vilket parti de tänker rösta på, nästan var fjärde väljare har valt alternativet osäker i gallupmätningarna.

Men en sammanställning av hur de sammanlagt 1 265 unika gallupdeltagarna tänker rösta visar att oppositionen har tappat sitt försprång.

Stödet för Centern var rekordstort i maj när gallupen startade. Då hade partiet 25,7 procent av stödet bland gallupdeltagarna jämfört med partiets valresultat på 21,6 procent. Men från toppnoteringen har Centern dalat varje månad och ligger nu strax under partiets faktiska väljarstöd 2015.

Liberalerna hade den senaste mätningen sin högsta notering hittills. Från ett valresultat på 23,3 procent har stödet för partiet pendlat mellan 16 och 18 procent. I januari blev det drygt 19 procent.

Det är fortfarande sämre än valresultatet med trenden är att partiet har medvind. Ökningen kan delvis förklaras med att gallupdeltagare som röstade på Liberalerna i förra valet men som tidigare har kryssat i alternativet osäker nu tycks ha bestämt sig för att rösta på partiet. Liberalerna verkar också locka stöd från personer som tidigare har valt Socialdemokraterna och en del centerväljare från de centrala kommunerna på Åland.

Obunden samling, Ålands framtid och Åländsk demokrati har tillsammans ett gallupstöd som i stort sett har pendlat mellan 26,2 procent och 27,2 procent sedan gallupen inleddes. Det sammanlagda stödet är dock högre än vad de fick i valet 2015.

Ökningen består till viss del av personer som inte röstade förra gången, vilket kan tyda på att stödet i gallupen är större än det blir på valdagen om soffliggarna stannar hemma. Trenden är att Åländsk demokrati lockar väljare av Obunden samling, Ålands framtid tar väljare främst av Moderaterna och Obunden samling tar väljare av Centern.

Men för första gången blir Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans större än de partier som nu sitter i opposition i lagtinget. Över tid är trenden att regeringspartierna sakta har gått framåt medan oppositionen sakta har backat.

Den största skillnaden var i september då oppositionspartierna hade ett försprång på 10 procentenheter i gallupen. Försprånget har minskat stadigt och är nu alltså utraderat.

Det ska tilläggas att icke-partiet Hållbart initiativ som enligt Nya Ålands bedömning varken tillhör opposition eller regering också gör en rekordnotering på nästan fyra procent. Orsaken till att vi inte placerar in dem i nuvarande lagtingsuppdelning är förstås att något sådant parti i nuläget inte finns. De är dock med i gallupen eftersom partiet ställde upp i förra valet.

Man kan förstås inte dra allt för stora växlar av resultatet. Men de långsiktiga tendenserna är att skillnaden mellan regering och opposition minskar.

I början av ett valår är detta ett mycket intressant utgångsläge för partierna. Utgående från en politisk uppdelning mellan nuvarande regering och opposition är ställningen nästan helt jämn.