DELA

Liberalismen har positiv och optimistisk grundsyn

Denna vecka gästas Nya Ålands ledarsida av ledande åländska politiker som skriver under temat ”Politik och ideologi”.
Tidigare publicerade är Johan Ehn 16.7, Roger Nordlund 17.7 och Camilla Gunell 18.7
I dag är turen kommer till Viveka Eriksson, vice talman och ordförande för Liberalerna på Åland.
”Varken vänster eller höger – snarare tvärtom”
Så beskrev riksdagsmannen Evald Häggblom en gång i tiden sin politiska hemvist då han tillfrågades av en journalist om partitillhörighet. Morfar Evald , riksdagsman, vicetalman, landstingsman, stadigt förankrad i verkligheten var ständigt beredd att ta till sig den enskilda människans synpunkter. Med ett pragmatiskt förhållningssätt, med diplomatisk fingertoppskänsla och en målmedveten envishet var han en bland många som bidragit till den åländska framgången
Beskrivningen ovan skulle också passa för många andra av självstyrelsens företrädare som i samförstånd med rikets myndigheter, med diplomatisk finess, i fungerande dialog och samarbetsanda sett till att självstyrelsens ramar utvidgats och det åländska samhället utvecklats.

”Självstyrelsen finns till för ålänningarna och inte tvärtom” – ett annat citat av Evald. Inom ramen för vårt självstyrelsesystem har också möjligheterna funnits att utveckla ett blomstrande samhälle. ”Framgångssagan Åland” skulle ändå inte ha varit möjlig utan alla de enskilda ålänningar, infödda och inflyttade, som genom tiderna och inom sina olika områden tagit till vara möjligheterna och i sina positioner och med sina förmågor deltagit i samhällsbygget.

”Oss väl och ingen annan illa”
Liberalerna följer den pragmatiska traditionen, vi arbetar för en fortsatt utvidgning av självstyrelsesystemet, en utveckling som skall ske i samarbete med riksmyndigheterna. Vi vill föra vidare den ledartradition som bygger på dialog och samförstånd inte på konfrontation och misstänkliggörande. Det är inte en framgångsrik metod att underblåsa och bygga upp motsättningar.

”Varken höger eller vänster%u2026..” – snarare mitten.
Den liberala ideologin ligger till grund för vår politik. Frihet under ansvar, demokrati och öppenhet, alla människors lika värde, jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktiga värdeord.
Liberalerna på Åland har omsatt de gemensamma liberala grundvärderingarna i praktisk politik som anpassats till vår verklighet.

”Trygghet och utveckling” – var och en formar efter egen förmåga sitt liv och för tillsammans med andra samhällsbygget vidare. Uppgiften för politiken är att skapa förutsättningar för enskilda människor att växa och utveckla sina verksamheter och att samtidigt ta ansvar för att alla människor faktiskt får den chansen. Samhällets roll är att se till att det finns trygghetssystem som tillgodoser olika behov och alldeles särskilt utsatta personers, gruppers och regioners behov.

”Jämställdhet och alla människors lika värde” – kvinnor och män, personer med funktionshinder, människor med olika bakgrund, infödda eller inflyttade, alla är lika värdefulla och behövs för att vårt samhälle skall fortsätta vara inbjudande, öppet och livskraftigt.
”Demokrati och rättssäkerhet” – ett liberalt samhällsbygge utgår från ett medborgarperspektiv, vi ställer människorna i centrum. Samhällets åtgärder och beslut skall vara välförankrade och transparenta så att varje människas demokratiska rättigheter och rättssäkerhet tryggas. Ett lyhört och tydligt ledarskap stärker demokratin och rättssäkerheten.

”Öppenhet och frihet – Vi lever i en föränderlig värd där inga teser står sig över längre tid där inga doktriner är hållbara på sikt. För liberalerna är det naturligt att vara öppna för inflytande från olika håll, att lyssna, att pröva. Ur diskussionen där olika människors åsikter förs fram uppstår hållbara politiska beslut.

Liberala värderingar har, sett i ett större perspektiv, haft stor genomslagskraft. Kärnan i liberalismen är tilltron till den enskilda individen och just tilltron gör att liberalismen har en positiv och optimistisk syn på människan. Tillsammans kan vi människor åstadkomma storverk – också på Åland!

Och färdiga blir vi aldrig%u2026%u2026

..”Skäms inte för att du är människa, var stolt
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall”%u2026
”Romanska bågar” av Tomas Tranströmer

VIVEKA ERIKSSON (lib)