DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ledig tjänst: Rimlighetsminister

Skälig, befogad, passande, rättvis, resonlig, lagom, väl avvägd, måttlig, facil, godtagbar. Ja, det är alla synonymer till rimligt, direkt hämtat från synonymer.se. Finlands regering som kollektiv, men specifikt social- och hälsovårdsminister Krista Kiuru (SDP) borde ägna semestern åt att reflektera kring och analysera innebörden av vad som är rimligt.

Landskapsregeringen höll en extra presskonferens i fredags med anledning av vad Finlands regering ställt till med tidigare i förra veckan när man dels förlängde gränskontrollerna och dels kräver att gröna länder ska ha en incidens på max 10 per 100 000 invånare för att få resa in fritt till Finland.

Det är beslut som får stora konsekvenser för Åland och den åländska turismsommaren.

 

Ålands landskapsläkare Knut Lönnroth höll ett utmärkt anförande om, eller som han kallade det en bedömning av, regeringens beslut.

Hans slutsats är att kraven på fortsatta gränskontroller och de rigorösa testkrav som nu ställs på alla inresande, för det första är onödiga. Det här eftersom smittspridningen i de omkringliggande regionerna är lägre än i Finland och för att den fruktade deltavarianten redan finns i landet. Redan där blev det alltså fel.

För det andra är testkraven oproportionerlig, eftersom evidensläget för den här typen av masscreening är dåligt och testning av friska personer är mycket komplext. Som exempel, med en incidensgräns på 50 per 100 000 krävs 2 000 test för att hitta ett positivt fall, medan man i stället kommer hitta x antal falskt positiva fall. Följderna för personerna som är falskt positiva blir stora.

Kostnaderna för masscreeningen blir också oproportionell, 600 000 euro per positivt fall. Det är vansinne, oavsett om pengarna ska tas av Ålands egna medel eller om pengarna kommer från statens kassa, som de facto också är ålänningarnas skattepengar.

Till det här kommer dessutom de stora, även de oproportionella, indirekta följderna för Åland som samhälle: sjukvårds- och annan myndighetspersonal som ska hittas för att genomföra det praktiska arbetet (och därmed prioritera bort ”mindre viktigt” arbete), följderna för näringslivet och turistföretagare som behöver gäster, potentiella turister som väljer bort Åland som semesterort för att man inte vet vilka regler som gäller eller för att de helt enkelt portas i hamnen.

Det är lätt att hålla med Knut Lönnroth i hans slutsats att regeringsbesluten är oproportionella, för att inte säga direkt skadliga.

 

Ur en synpunkt är besluten definitivt skadliga: förtroendet för Krista Kiuru, för Finlands regering, för Social- och hälsovårdsministeriet och dess tjänstemän, för statens förvaltning generellt, för förhållandet Åland–Finland samt förtroendet för att vårt gemensamma finländska samhälle sköts på ett transparent, förnuftigt, proportionellt och demokratiskt sätt har skadats allvarligt. Och den kostnaden är ofattbart stor.

 

Om Finland behöver utöka sin regering kunde man införa en rimlighetsminister. En minister vars huvuduppgift är att kontrollera om ett beslut är rimligt. Är det resonligt? Funkar det i praktiken? Är prislappen för beslutet skälig?

Om inte? Ja, då skulle rimlighetsministern helt enkelt skicka tillbaka ärendet med brasklappen att göra om det för att uppfylla kraven på proportionalitet, rimlighet och kraven på god förvaltning.

 

Problemet är att rimlighetsuppdraget redan finns inbyggt i systemet, men att det i det här fallet – vad det verkar – har fallerat.

Justitiekanslern har en del av ansvaret, eftersom instansen ska övervaka lagligheten av statsrådets beslut. Uppgiften gäller enbart juridiken och är i första hand föregripande. De aktuella beslutet är JK-anmält från flera håll och den påföljande utredningen ska bli högintressant.

Det politiska rimlighetsansvaret bär Sanna Marin (SDP) – det är oundvikligen en del av statsministerportföljen – oavsett om man har semester eller inte. Det kommer rimligen stå henne dyrt.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp