DELA
Foto: Erkki Santamala

Ledarnas ljusa och nattsvarta visioner

Att de åländska tidningarna bjuder in skribenter är inte ovanligt. Under valåret 2015 gjorde tidningen Åland det och i år är det vår tur. Genom att be partiledarna lyfta blicken ville Nyan undvika att politikerna fastnar i de dagsaktuella frågorna. Vi ville ge dem möjlighet att genom visionerna belysa de frågor och handlingar som de ser som viktiga.
Vad tycker partiledarna då?

En dyster sommar till trots med både den brittiska folkomröstningen, flera terrordåd och en mycket oroande utveckling i Turkiet har de flesta partiledarna en ljus bild av framtiden. Om 20 år ska Ålands befolkning ha ökat, utsläppen i Östersjön minskat och de åländska företagen blomstra på ett hållbart sätt. Flera partiledare hoppas också på ett betydligt tätare samarbete mellan de nordiska länderna.

Både Camilla Gunell (S) och Axel Jonsson (ÅF), som i vanliga fall står långt ifrån varandra i självstyrelsepolitiska frågor, säger att Åland kan blomstra för egna pengar. Gunell förtydligar att det inte måste betyda egen beskattningsbehörighet för Åland vilket Jonsson vill ha. Men målsättningen; att Åland ska ta ett större ekonomiskt ansvar är ändå gemensam. Svaret på hur det utvecklas ges inom de närmaste åren i samband med den nya självstyrelselagen. Nu avgörs också frågan om Ålands ekonomiska självständighet i mångt och mycket av dagens politiker.

Den överlägset dystraste framtidsvisionen kommer Stephan Toivonen med. Med både konkreta hot om bilbomber på färjorna, bilbränder och mordbränder och mera abstrakta hot som ”inbördesliknande tillstånd i Sverige” målade han upp en deprimerande vision. Å andra sidan passar Toivonens nattsvarta kristallkulevision väl ihop med den skrämselpropaganda som partiet gjort sig känt för.

Toivonens gästledare är också full av insinuationer vilket gör att man som läsare kan tolka delar av texten precis som man vill. Ytterligare ett exempel på det är Toivonens formulering “flyktingexperimentet dog nog sotdöden”. Vilket experiment talar han om? Han kan väl rimligen inte mena att de humanitära flyktingkatastrofer, som fått miljontals människor att fly sina hem runt om i världen på grund av konflikter? Att Toivonen dessutom väljer ordet ”experiment” är också osmakligt då det handlar om människor som flyr för sina liv.

Vare sig man är optimist eller pessimist krävs konkreta lösningar för man ska lyckas med sin politik både på kort och på lång sikt. Ingen av partiledarna för de etablerade lagtingspartierna kom med några speciellt konkreta eller kontroversiella förslag. De stora, svåra frågorna; att Ålands ekonomi vilar på spelbolaget Paf, skatteundantaget och den norskägda chipsfabrikens snacks tog ingen tag i på allvar. Hur hållbart är det i längden och vilka konkreta åtgärder krävs för att det ska vara så hållbart som möjligt om man fortsätter på den inslagna vägen?