DELA

Låt pensionärerna lära ut hur man lever miljövänligt

Det finns en massa levande förebilder för en miljövänligare livsstil, en hel outnyttjad resurs att tillgå – dagens pensionärer.
Agenda 21, denna seglivade miljöorganisation från rötterna uppåt, har startat ett nytt projekt kallat Klimatpiloterna. I projektet ska deltagarna åta sig olika utmaningar och sedan redovisa hur man hanterat utmaningen.
Den första utmaningen blir att få ner elförbrukningen. Till hjälp i starten har man konkreta råd och tips av stadens elchef Cai-Eric Ekström.

Det är ett bra projekt. Man sprider kunskap, man tar upp gamla diskussioner på nya sätt och engagerar människor i handling i stället för prat.
Egentligen har de flesta av oss våra alldeles egna klimatpiloter på mycket närmre håll, och inte behövs det särskilda projekt heller för att komma åt deras kunskaper.
Ta en titt bara på vilket klimatavtryck efterkrigstidsgenerationen lämnar, i relation till oss som i dag är i arbetsför ålder. Dagens pensionärer har alltid levat mer miljövänligt än vi gör i dag som berömmer oss om att sortera sopor och handla ekologiskt.

Det beror på att de hör till en generation som växt upp med sparsamhet som en självklar dygd, som förstår att ”unna sig” betyder ibland, inte alla dagar, som återanvänder saker självklart, som konsumerar mindre och som generellt sett har enklare vanor än dagens storkonsumenter.
Många kanske ler åt sparade snörstumpar, urdiskade yoghurtburkar, plastpåsar som vänds ut och in, avskurna mjölkpaket att gro potatis i och matrester som alltid, alltid äts upp. Vi kanske inte vill göra oss det besväret.
Vi orkar kanske inte ta vara på bären och svampen i skogen, på ved och regnvatten. Vi lämnar lampor tända när vi åker bort så att det inte ska vara kusligt att komma hem när det är mörkt, lämnar alla möjliga apparater i standby snarare än att stänga av dem och räknar rent allmänt inte på kostnaderna så som man gjorde förr.

Det vore väl okej om det bara var en konsekvens av vårt ökade välstånd. Problemet är att vår slösaktiga livsstil får allt svårare konsekvenser på miljön, och det helt i onödan.
Kunde vi bara lära av far- och morföräldrageneration att släcka och stänga, att sänka innetemperaturen lite grann och att lappa och laga snarare än att konsumera kläder som engångsartiklar så vore redan mycket vunnet.

Det stora problemet är att samhällsekonomin i dag bygger på ständig tillväxt och att denna tillväxt i sin tur bygger på en ständigt växande konsumtion. I den ekvationen är effektiv miljöhänsyn i form av sparsamhet, återhållsamhet och lägre ställda krav bara en motsägelse, och en destruktiv sådan.
Hur ett hållbart ekonomiskt system skulle se ut som inte bygger på tillväxt vet vi egentligen inte, men vi vet att rika, lata, bekväma människor är skadligare miljön, på alla sätt och alltid, än de fattiga.

I fattiga länder har man sämre avgas- och vattenrening än i rika länder med striktare lagstiftning, men i kraft av att man konsumerar så mycket mindre är miljöavtrycket mycket ringare.
Kanske Agenda 21 kunde satsa på ett nytt projekt för hållbar livsstil, och helt enkelt kalla det ”Lär av farmor och farfar”.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax