DELA
Foto: Stefan Öhberg

Låt nyktra proffs skjuta raketer

Nyårsfyrverkerier är fantastiskt vackra men farliga för både människor och djur. Därför ska de hanteras av nyktra proffs.
I Sverige har flera butiker slutat sälja fyrverkeripjäser till privatpersoner.

Den senaste i raden var byggvaruhuskedjan Bauhaus som i går meddelade att de slutar sälja dem med motiveringen att de orsakar personskador, bränder, skrämmer djur och släpper ut metaller.

Det är lätt att hålla med och ett steg i rätt riktning. Det finns många problem med raketerna framförallt då de hamnar i privatpersoners händer.

Nyan väljer att se glaset halvfullt när det kommer stadens arrangerade fyrverkeri. Folk gillar att se fyrverkerier och därför är det bästa alternativet att skapa ett stort evenemang där krutpjäserna hanteras nyktra proffs.

Det tidsspann som det bränns pengar i luften är betydligt kortare än de sammanlagt åtta timmar det är lagligt för privatpersoner att skjuta raketer på nyårsaftonen. På det sättet minskar man det stora stressmoment som nyårsaketerna innebär för husdjur, boskapsdjur och vilda djur.

I år spenderar Mariehamns stad 5 000 euro på fyrverkerier och får dessutom ett extra tillskott på 2 000 euro av Jomala kommun. Sammanlagt ska 7 000 euro räcka till både fyrverkeripjäser och arrangemanget omkring dem.

Den satsade summan skiljer sig inte från de finländska storstädernas om man bortser från Helsingfors stad fyrverkerifest som kostar 40 000 euro och Uleåborg som betalar 20 000 euro enligt FNB:s rundringning. Den satsade summan är alltså rimlig. I den politiska debatten har det hävdats att det ”privata skjutandet” minskar när staden arrangerar ett större evenemang. Något entydigt faktaunderlag till det här finns än så länge inte, men det finns inte heller några tecken på att det skulle ha ökat.

En positiv utveckling under de senaste åren är att de så kallade ”fyrverkeribatterierna” blivit populärare.

För att citera Ålands och Finlands främsta pyrotekniker Johan Holländer: ”Ingen ska köpa raketpinnar. De är förhållandevis dyra och lämnar massa skräp efter sig”. Dessutom vittnar försäljare som Nyan talat med om att också barn skjuter mindre fyrverkerier än tidigare.

Den underliggande frågan är ändå om staden verkligen ska ansvara för fyrverkerifesten? Finns det inte privata aktörer inom näringslivet som skulle vara beredda att se möjligheter och satsa när glada nyårsfirare kommer till centrum?

När fyrverkerifesten anno 2015 var hotad tog City Mariehamn på sig uppdraget. I år glömdes fyrverkeriet först bort och när det började brinna i knutarna fattade stadsfullmäktige beslut om att stadskansliet ansvarar för frågan. 2017 års firande är inskriven i verksamhetsberättelsen, men om det blir ett fyrverkeri eller något annat är ännu öppet.

Därför vore det rimligt att staden inleder diskussioner om 2017 års nyårsfirande med det privata näringslivet direkt. Nyår är ingen oförutsedd händelse och då ska inte heller nyårsfirandet behandlas som en överraskning. Staden kan delta i evenemanget ekonomiskt, men den privata sektorn får gärna ta över evenemanget. Fyrverkerier hör till stadens primära uppgifter.