DELA

Låt männen dela barnens uppväxt

På Viking Lines svenskflaggade fartyg har andelen män som tar ut pappaledighet stigit kraftigt. Samtidigt ligger andelen bland åländska pappor i stort kvar på beklämmande låg nivå.
Låt oss börja i en helt annan ända. Ett märkligt utspel för några år sedan av den svenska familjerådgivaren Eva Stenberg, där hon sa att pappor som var hemma med små barn var orsaken till många olyckor, sköts nyligen i sank av en grupp forskare vid Karolinska Institutet i Solna. De kunde påvisa att antalet skadade barn minskat mellan 1987 och 2007 – trots att andelen pappor som tagit ut föräldraledighet tredubblats.
Med den statistiska rapporten i bakfickan kan vi också konstatera: både barn och föräldrar mår bra av att få spendera tid tillsammans i barnens unga år.

Åland har andelen pappor som tagit ut föräldraledighet legat i stort sett konstant på en beklämmande låg nivå. Men på ett specifikt företag har en tydlig förändring skett, visar granskningen i Nya Åland i tisdags. När Viking Line flaggade ut några av sina fartyg till Sverige exploderade plötsligt andelen pappalediga. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se de svenska föräldraersättningsreglerna som orsaken.
I Sverige har man rätt till i runda slängar 14 månaders föräldraledighet. En månad är sedan 1995 vikt för vardera förälder, resten får man fördela själv. Det har som redan sagts gjort att andelen fäder som tar ledigt för att vara hemma med sina barn tredubblats. Det har blivit ”normalt” för killar att meddela sin arbetsgivare att man ämnar ta ledigt för att vara med sina barn.
Vad det svenska exemplet visar är att statens regelverk har stor betydelse för att förändra synsättet i den här frågan. Att man har gått från att bara ytterst få fäder utnyttjat sin lagliga möjlighet att vara hemma med barnen, har man nu en andel av det totala uttaget av föräldraledigheten på över 20 procent bland männen.
Detta styrks också av siffrorna från Viking Line. På de svenskflaggade fartygen går personalen under svenska regler och andelen män som tagit chansen att spendera ovärderlig tid med sina barn har ökat kraftigt. På finskflaggade fartygen har utvecklingen däremot stått stilla.

Det är uppenbart att om finska staten menar allvar med att jämna ut uttaget av föräldraledigheten skulle man ta efter den svenska modellen.
Det skulle männen vinna på, det skulle kvinnorna vinna på – och det skulle barnen vinna på.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax