DELA

Låt juridiken reda ut juridiken – inte politiker

Förhoppningsvis vågar landskapsregeringen denna gång låta en juridisk process reda ut rätt och fel med markägarna i Långbergsöda och Tengsöda. En politisk förlikning till har landskapet inte råd med.
Bra! Toppen!
De 27 markägare i Långbergsöda och Tengsöda som i förra veckan polisanmälde lantrådet Viveka Eriksson (Lib) och kulturminister Britt Lundberg (C) gjorde oss alla en tjänst.
Nu slipper vi förhoppningsvis den eländiga samrådsgruppen. Nu slipper vi ytterligare politisk kohandel och dyra kompromisser som bara plåstrar om problemet ytterligare en gång. Nu får vi en gång för alla klarhet i vad det är som gäller, hur lagen ska tolkas och vad som är skäliga ersättningsnivåer för mark med fasta fornlämningar, om och när man verkligen rimligen inte kan använda sin mark.

Om de 27 markägarna har torrt på fötterna så får de rätt i domstol. Om inte, då får äntligen museibyrån och landskapsregeringen arbetsro att gå vidare med det som är deras jobb, att enligt gällande lagstiftning utveckla Åland samt värna vår äldsta historia.
Det värsta som kan hända är att vi får en fortsättning på förlikningsprocessen med Glamilders, en förlikning som blev dyr för landskapet, inte gav något slut på misshälligheterna och lämnade en oklar situation för övriga markägare.
Hade man låtit en domstol avgöra saken då hade vi i dag haft ett svar på dessa frågor, inte en korseld av anklagelser och hot.

Det näst värsta som kan hända är att man för att tillfredsställa opinionen under ett valår börjar göra lagändringar i en lagstiftning som är fullgod, men vars enskildheter inte prövats för att politikerna ställt sig i vägen.
Om det någonsin funnits ett tillfälle för landskapsregeringen att ha is i magen och låta processen ha sin gång så är det nu. Låt inte varken Gunnar Jansson, Klas Mörn eller giriga jurister hetsa landskapsregeringen till oöverlagd handling, utan vänta och se.
Och betänk att omregistreringen av våra fasta fornfynd, den som skulle reda upp problemen en gång för alla, nu är den direkta orsaken till nya bekymmer på precis samma ställe som förut och gången före det.
Det var helt klart också ett misstag.
Kyligast vinner. Alltid.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax