DELA
Foto: Röda KorsetFINNS DET RUM I HÄRBÄRGET? Åland säger så gott som samstämmigt ja till en flyktingmottagning. Det finns inget att vänta på.

Låt behovet möta viljan

Sammanfattningsvis finns inget hinder för en flyktingmottagning på Åland.

Så – vad väntar vi på?
Migrationsverket i Helsingfors samarbetar gärna med Åland om en flyktingförläggning. Det säger överinspektör Visa Knape i fredagens tidning. För att ett samarbete ska kunna inledas bör Röda korset och landskapsregeringen vara villiga.

I Åbo är flyktingförläggningarna nu så fullsatta att 50 personer har tvingats sova i tält. 600 flyktingar ska bo på en mottagning som är dimensionerad för hälften.

Trycket på flyktingförläggningar i Finland är så stor att Migrationsverket enligt lördagens HBL meddelat att flyktingförläggningar kan öppnas också i kommuner där de lokala beslutsfattarna inte hunnit/velat behandla frågan. Tre nya förläggningar borde med tanke på de asylsökandes antal, öppna varje vecka.

På mottagningen i Åbo säger vd Pauli Heikkinen att det bara är för Åland att höra av sig om det finns ett lämpligt utrymme för 100-200 personer och kommunen säger ja.

Nya Åland berättade i fredags att Finland i dag har 25 mottagningscentraler och ytterligare fem är under planering. En kartläggning visar att mottagningarna finns i allt från Rovaniemi i norr till Kyrkslätt i söder.

På Åland är det däremot tomt, här finns ingen av de blå cirklarna som markerar flyktingförläggningarna på FNB:s karta. Varför? Ja, det är egentligen oklart. Här finns viljan, det är inte fråga om annat.

Låt oss sammanfatta förutsättningarna från rikets håll: Röda korset och landskapsregeringen ska vara villiga, ett utrymme behövs och en kommun bör säga ja.

Hur ser det egentligen ut på Åland?

Ja, här är vi rörande eniga.

Röda korsets Ålandsdistrikt meddelade redan i början av förra veckan att man gärna hjälpte till vid en åländsk hjälpinsats. Röda korset meddelar också att det går snabbt att komma igång bara beskedet väl kommer.

Att Röda korset kan agera snabbt är bra. En stor del av frustrationen många ger uttryck är att människor dör medan de byråkratiska kvarnarna tar kaffepaus.

Lagtingspartierna är överens om ett större ansvar i flyktingkatastrofen. Ett flertal kommuner är positivt inställda och landshövding Peter Lindbäck låter meddela att han ska göra vad han kan för att statliga myndigheter ska hjälpa till.

Harry Jansson (C) är inne på rätt spår i gårdagens Nyan: han tycker att partierna ska samla sig till en gemensam insats. Dels, får man anta, för att effekten blir kraftigare om alla går ihop, dels för att visa enighet mot främlingsfientlighet.

Det är bara Ob-ordförande Bert Häggblom som håller fast vid att Åland ska ta emot de ursprungligt planerade 20 flyktingarna.

I Mariehamns församling har man funderat på möjligheterna att upplåta lägergården Lemböte, och kyrkoherde Jan-Erik Karlström är positiv. Då Nyan ringer runt till kommundirektörerna märks det tydligt att om viljan finns, finns också lösningen. Finns inte viljan, finns det förstås gott om undanflykter.

Facebookflöden fylls av frustration, privatpersoner startar insamlingarna och andra meddelar att de gärna öppnar sina hem för asylsökande.

Sällan har väl Åland varit så enigt om något.

Slutsatsen blir att det inte finns några hinder för en åländsk flyktingförläggning, samtidigt som behovet av fler finländska förläggningar enormt.

Om viljan i det här fallet inte möter efterfrågan, är det ett underkännande av inte bara politisk vilja och byråkrati, utan också mänsklighet.

<”Byline tfn”>