DELA

Låt 2015 formas av en sprakande debatt

Ett nytt år är fött. Vad ska vi vänta oss politiskt av det?
Först och främst en konstruktiv diskussion om hur det offentliga Åland ska organiseras.
Ekonomi, ansvar och inbesparingar. De tre ledorden för politiken på Åland under 2014 kommer med all sannolikhet att följa med också in i valåret 2015.
När nu eurozonen på nytt skakas av grekiska beslut ter sig den finländska ekonomins framtid än osäkrare än för bara några veckor sedan. Och redan då såg statsminister Stubb och finansminister Rinne mer än lovligt oroliga ut.
Lika oroliga såg de åländska politikerna ut över utsikten hur klumpsumman från staten till landskapet kan komma att utvecklas. Nu när läget är etter värre kanske, kanske den stora diskussionen om den offentliga förvaltningens form kan ta sin början.

Det har sagts att vi har det för bra på Åland, att det är därför de stora besluten ofta lyser med sin frånvaro. Åland har inte behövt göra de stora, tunga förändringarna. De som inte sällan gör ont, men som ska leda till något bättre, modernare och smartare.
Kanske är det så. Kanske är vi på väg till en punkt där Åland måste gör dessa förändringar.
Men stora förändringar är alltid bättre att göra när man själv kan styra dem, hellre än när man är tvingad av omständigheterna.

När den innevarande mandatperioden tog sin början fanns det ett hopp om att den nya regeringen faktiskt skulle ta tag i grundstrukturerna, främst kommunstrukturen med alla sina kommuner, alla sina förbund, samarbetsavtal och företag.
Man kan väl nu konstatera att det bidde ingen omvälvning, det bidde en tumme.
Med lock och pock kanske regeringen kan lotsa igenom reformen om Kommunernas socialtjänst före valet. Den digitala agendan löper på, om än både väl sent och långsamt.
Men de stora strukturerna, där det mesta av pengarna finns, de diskuteras väldigt lite.

Kommunstrukturen och ÅHS form, uppdrag och omfattning. Två ofantligt viktiga områden som borde stå i centrum för varje politisk diskussion under ett valår.

Fyrklövern som blev en treklöver var kluven gällande frågan om hur många kommuner Åland ska vara indelat i. Så man lämnade den. Den ska avgöras av väljarna heter det.
Fint så, men debatten kring kommunindelningen har hittills varit försvinnande sval, trots att motstående åsikter uppenbarligen finns. Men rädsla för att tappa väljare är större än hoppet att vinna nya, så debatten tiger still.
Låt oss hoppas den tar fart i år.

ÅHS-ledningen har aviserat att man ämnar göra om sin organisation. Det är bra, förutsatt att det görs rätt, förstås. Däremot kunde man hoppas på att det skulle föras en politisk diskussion kring ÅHS roll och uppdrag.
ÅHS klarade sig bra under strejken, även om det inte var ett läge som skulle hålla över tid. Men det lyfte fram frågan om vilken vård som ska skötas lokalt, och vilken som ska köpas på annat håll. Det är viktigt att lagtinget också för den diskussionen.

När det gäller ÅHS vore det också bra om man politiskt gav hårdare riktlinjer i en annan fråga: den om anställningsformerna. Det är inte bra att en av Ålands största arbetsgivare låter personal gå på vikariat efter vikariat i år ut och år in utan att få den trygghet som en fast anställning ger.
Om det här missförhållandet beror på ekonomiska förhållanden, på dåligt eller oklart ledarskap eller något annat är svårt att få svar på. Men för bilden av ÅHS som en bra arbetsgivare är det en viktig fråga.

Till sist en förhoppning om en livskraftig, ettrig, saklig och intensiv politisk valrörelse i höst när ett nytt lagting ska väljas.
Den senaste valrörelsen var mer än lovligt ljummen, det var svårt för väljarna att skapa sig en uppfattning om skillnaderna mellan alternativen.
Man kan hoppas att det nya politiska landskapet i sig, med det nya ”superpartiet” Moderaterna, ett sviket och argt Obunden samling, ett Centern som efter några års sönderslitande splittring nu tycks ha enats, ett Liberalerna som slutligen verkar har kastat av sig valförlusten 2011, ett Socialdemokratiskt parti som ska försvara lantrådsposten och ett Ålands framtid som måste visa att man är ett alternativ till de andra inte bara i hjärtefrågan om självständighet utan också i övrigt.

Kära politiker, det finns stora, viktiga frågor att hugga tag i. Se bortom detaljerna, läget är sådant att det är de stora frågorna som måste få stå i centrum när debatten om makten drar igång.
Ni kan det här, låt det också synas.
God fortsättning!

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax