DELA
Foto: Picsea on Unsplash

Läs för era barn, föräldrar!

Att läsa högt med och för barn har många positiva effekter, det är sedan gammalt.

Bland annat bidrar högläsning till större ordförråd och bättre inlärningsförmåga hos barnen, men även ökad empatisk förmåga.

Trots detta visar nya undersökningar entydigt på att högläsningen för barn minskar drastiskt – vilket i slutändan bland annat leder till minskad läsförståelse och försämrade skolresultat.
Vi hade inte mycket böcker i bokhyllorna då jag växte upp. I vardagsrummet, det vill säga. Bokhyllan i mitt barnrum fylldes däremot upp i relativt snabb takt. En del var köpeböcker, men till största delen var det låneböcker som upptog utrymmet.

Vi gick till biblioteket åtminstone en gång i veckan, och varje gång fick mamma eller pappa släpa dit tunga kassar med böcker att återlämna, för att sedan släpa hem lika tunga kassar med nylånade böcker.

För trots att mina föräldrar i princip aldrig själva satt med näsan i en bok (men nog i tidningar och tidskrifter), läste de för oss barn. Varje kväll och mycket. Det är jag väldigt tacksam över.

Vi vet sedan tidigare att högläsning bidrar till ökad inlärningsförmåga och större ordförråd hos barn, vilket därmed förbättrar deras möjligheter att klara av skolan i senare skede. Detta torde vara mer eller mindre allmänt känt, och att läsa högt för sina barn borde vara en självklarhet för de flesta vuxna, kunde man tycka.

Men det är det inte, långt ifrån. Ett flertal undersökningar från senare år visar tyvärr att vi högläser för våra barn i allt mindre omfattning. Den färska brittiska studien ”Children’s Book Consumer survey” visar att endast 32 procent av de brittiska barnen blir lästa för hemma dagligen. För sex år sedan låg siffran på 41 procent.

Också här i Norden har andelen föräldrar som läser för sina barn minskat markant. Enligt den internationella PIRS-studien, som undersöker läsförmåga och attityder till läsning, läser föräldrar i Sverige regelbundet för sina barn i ungefär samma utsträckning som i Storbritannien, 35 procent.

Men siffran har sjunkit drastiskt: för bara tio år sedan läste 74 procent regelbundet för sina barn. Finland visar tyvärr upp ännu dystrare siffror. Här blir bara vart fjärde barn regelbundet läst för.

Det är både ledsamma och problematiska siffror. Högläsning för små barn ger dem nyckeln till språkets, litteraturens och konstens magiska världar. Vid sidan av de ovan nämnda fördelarna visar nyare forskning också på andra, kanske lite mer överraskande, positiva effekter av regelbunden högläsning.

Den ökar inlevelseförmågan, och utvecklar därmed empatin, stärker koncentrationsförmågan och minskar stress och aggressivitet hos barnet. Och inte minst bidrar högläsning till en gemensamma, trygga stunder som stärker banden mellan föräldrar och barn.

Men varför läser vi då allt mindre för våra barn? Vad beror de mörka siffrorna på?

En av förklaringarna som ges i många studier är att tappet kan bero på förändrade medievanor. ”Det är mycket som tävlar med stunden då man läser tillsammans hemma. Det är iPads och andra tekniska möjligheter som pockar på uppmärksamheten. Men jag hoppas verkligen att föräldrar tänker på det, på hur viktig den där stunden tillsammans är”, säger Elina Druker, professor i barn- och ungdomslitteratur vid Stockholms universitet, till Sveriges Radio (2.4.2019).

Men man kan ju läsa digitalt på paddor och andra skärmar också, det fungerar väl lika bra?

Nej, så enkelt är det inte. Ny forskning från universitetet i Michigan, som publicerats i läkartidningen Pediatrics, visar faktiskt att högläsning och bläddrande i analoga, fysiska böcker ger helt andra effekter än läsning från digitala skärmar: ”Vi upptäckte tydligt att barn och föräldrar interagerade mer med varandra när de läste fysiska böcker, och interaktionen var av högre kvalitet”, säger läkaren och forskningsartikelns huvudförfattare Tiffany Munzer till universitetets medicinska webbpublikation M Health Lab (25.3.2019).

Alltså: läs mer med era barn, föräldrar, och välj fysiska böcker!