DELA

Långt kvar till ett jämlikt samhälle

Var tredje svarande i Åsubs undersökning har upplevt diskriminering. Det är en skrämmande hög siffra, som dessutom har blivit högre sedan förra undersökningen för tio år sedan. Men det kan finnas en ljusglimt att ta fasta på.

Enligt undersökningen ”Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020” gjord av Ålands statistik-, och utvecklingsbyrå, Åsub, upplever en tredjedel av de svarande att de har utsatts för diskriminering. Speciellt oroande är att den upplevda diskrimineringen ökar mest bland kvinnor, den vanligaste orsaken är att de upplever sig ha haft ”fel kön” i det aktuella sammanhanget. Det är också vanligare att yngre personer (16-49 år) upplever diskriminering, de som inte har svenska som modersmål upplever sig också mera diskriminerade än de med svenska som modersmål.

Det är dystra siffror. En tredjedel av respondenterna, översatt till hela befolkningen betyder det tusentals ålänningar, har upplevt sig missgynnade på grund av ålder, kön, språktillhörighet eller etnicitet. Bland kvinnor och unga är det vanligast att uppleva diskriminering på sin arbetsplats.

 

Det första steget måste vara att kunna identifiera problemet, och här finns en ljusglimt i undersökningen. 60 procent av respondenterna anger att de känner till definitionen av diskriminering. Kännedomen om det rättsliga skyddet har ökat sedan den förra undersökningen för tio år sedan och ungefär hälften tror att en anmälan kan leda till att andra i liknande situationer får det bättre. Också bland personer som talar andra modersmål än de nordiska språken har kunskapen stärkts. Den något anmärkningsvärda lärdomen från rapporten är att fler yngre än äldre upplever att de har blivit diskriminerade. Samhället har knappast blivit mer ojämlikt varför det är troligt att tänka sig att förändringen handlar om att vi helt enkelt har blivit bättre på att identifiera när vi blir felbehandlade.

 

Vi har en lång väg kvar till ett jämlikt samhälle. Men ju fler som lär sig identifiera diskriminering, ju fler som vågar prata om och, i bästa fall, anmäla när de upplever sig ha blivit felbehandlade – desto bättre kommer det att bli. Det krävs jobb för att förändra de attityder som premierar vita män. Det krävs att det blir ännu lättare för de som känner sig felbehandlade att vända sig till de som kan åstadkomma förändring – att de också blir tagna på allvar.

Åsub:s undersökning bör ses som en varningssignal, men också som en vårdkase. Den ger ytterligare vägkost i färden mot ett mer jämlikt samhälle.

Den här frågan kan beröra flera tusentals ålänningar. Tusentals ålänningar som hindras från att nå sin fulla potential. Det är någonting vi inte har råd med.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp