DELA

Långfilm på Åland som att vinna marknadsföringslotto

Regissören Ulrika Bengts och producenten Mats Långbacka är bara att gratulera. Man lyckades få ihop pengarna, och nu blir det långfilmsproduktion på Åland i sommar.
Jackpot kan man säga att det blev för landskapet Åland när långfilmsprojektet ”Iris” fick finansieringen ordnad. I måndags presenterades huvudrollsinnehavaren, 9-åriga Agnes Koskinen från Korsholm, som tillsammans med Tobias Zilliacus och Maria Salomaa spelar de centrala figurerna i filmen.
”Iris” utspelar sig på Åland, och spelas till största delen in på Åland i sommar. För futtiga 125.000 euro i landskapsbidrag får Åland ovärderlig reklam för ett sommarfagert Enklinge, för Eckerö post- och tullhus och andra åländska miljöer. Några åländska skådespelare får jobb, en mängd åländska statister deltar, och dessutom ska det ordnas kost och logi för det 50 personer starka filmteamet, plus skådespelare och statister.

I förhållande till vad det kostar att marknadsföra Åland i traditionell mening är de pengar landskapet bidrar med till ”Iris” ingenting, och det är en beprövat bättre metod att bygga en positiv bild av Åland än alla kampanjer i världen.
Se bara på de regioner i Sverige och i världen utanför som haft turen att vara miljö för en film eller tv-produktion som slagit väl ut. Turisterna kommer strömmande, fler filmare får upp ögonen för regionen som miljö, allt positivt i världen kan hända.

Den enda frågan är – varför görs det inte från åländsk sida mer för att skapa möjligheter för andra film- och tv-projekt på Åland, och varför finns det inte en strategi från politiskt håll för hur man jobbar med Ålandsbilden genom medier och film i stället för mot dem.´
Fråga Ulrika Bengts, regissören som inte bara en utan två gånger lyckats förlägga en stor produktion till Åland trots ett minst sagt förstrött intresse från landskapet.
Kommunikationschefer i all ära, det är bra det med, men ska man skapa lite positiv spinn kring Åland så räcker det inte med allvarligt och seriöst hållna pressmeddelanden om allvarliga och seriösa saker.

Med tanke på hur viktiga rörliga medier är och hur i växande grad viktiga de blir vore det angeläget att landskapet Åland skulle ha en samlad och konkret filmpolitik, fokuserad både på att stöda filmproduktion på Åland, tv-produktion om och på Åland och programinslag om Åland i omkringliggande regioner.
I dag behandlas dessa ärenden lite halvdant när de kommer upp, utan en egen aktiv insats för att utveckla och ta vara på de möjligheter som finns.

Det är inte fult, om någon nu trodde det, att satsa på film- och tv-produktion både för att man vill stöda kulturen och för att man vill stöda besöksnäringen på Åland. Det finns Hollywood, Trollywood (Trollhättan) och Bollywood (Bombay). Varför inte Ållywood också?
Om entusiasterna på Jurmo och Island in the Sun kan bygga upp en indie-festival på en extremt avlägsen holme i havet, då kan Åland bli ett filmcentrum i Norden. Men man måste förstås försöka först.

Nina Fellman

nina.smeds@nyan.ax