DELA
Foto: Jonas Edsvik

Långa sommarloven – en envis kvarleva

Så gott som alla skulle vinna på kortare sommarlov – både barn och vuxna.

Dags att steget från bondesamhället in i nutiden.
Tio veckor av ledighet, visst låter det underbart? Näst intill en evighet av lek, glass och bad. Men åtta veckor är också väldigt mycket – sju veckor så gott som lika bra. På sikt skulle barnen knappast märka om sommarloven förkortades med några veckor.

Våra oerhört långa sommarlov är en kvarleva från bondesamhället då barnens hjälp fodrades på gårdarna. Då behövdes långa lov och det var knappast barnens bästa som låg som grund för lovens längd. I dag skulle ett kortare lov faktiskt vara bättre för barnen – och mycket mer praktiskt för de vuxna.

En god utbildning förbättrar barnens förutsättningar. Med fler veckor i skolan skulle barnen kunna lära sig mer och kanske till och med i en behagligare takt. Om loven förkortades skulle också skadan av det långa läsuppehållet, som sommaren för många barn innebär, reduceras. Enligt svenska studier krymper läskunskaperna för 45 procent av eleverna under sommarlovet. Särskilt de svagaste eleverna skulle ha mycket att vinna på kortare lov och mer tid vid skolbänken.

Alla barn, föräldrar och lärare skulle knappast tjoa vid en förkortning av sommarlovet. Men det är inte skäl nog för att inte göra en nödvändig reform.

De allra flesta föräldrarna har inte semester i samma utsträckning som barnen och för en del föräldrar blir detta ett svårlöst pussel. I en undersökning utförd av den svenska organisationen Majblomman svarade drygt var femte förälder att det är krångligt att planera sommarloven. I en särskilt svår situation är ensamstående föräldrar. Om föräldern är arbetslös eller studerar innebär ofta sommaren en möjlighet till arbete genom vikariat. Om föräldrarna är egenföretagare är sommaren ofta årets mest arbetsamma tid.

Många barn tillbringar tid med släkten eller andra närstående. Men alla familjer har inte breda kontaktnät eller mor- och farföräldrar som kan ställa upp och se efter barnen.

Kommunernas fritidshemsverksamhet blir för många räddningen, även om det också innebär en extra kostnad för föräldrarna. Det är av största vikt att fritidsverksamheterna får tillräckliga resurser så att barnens sommardagar blir så meningsfulla och roliga som möjligt.

När en del av föräldrarna sedan får sin semester finns inte alltid någon idyllisk sommarstuga eller pengar till resor och nöjesfält. Mycket av sommarens roliga aktiviteter är helt enkelt för dyra för ekonomiskt utsatta föräldrar. Att sommarloven skulle förkortas med några veckor skulle givetvis inte lösa alla problem för föräldrarna. Men det skulle med största säkerhet underlätta. Ett lite enklare pussel att lösa.

Visst ska barnen ha lov, visst ska barnen få ha ledig tid. Men grundskolan ska inte för något barn vara så betungande att de krävs tio veckor av ledighet för att vila upp sig för kommande termin. Det viktiga är att barnens lov är roliga och trygga, med roliga upplevelser och vuxna som tar hand om dem, inte att de är väldigt långa.

Felicia Bredenberg