DELA
Foto: Stefan Öhberg

Landskapsregeringen har abdikerat i kommunfrågan

Regeringen har svikit sina väljare, säger Centernestorn och KST-ordföranden Runar Karlsson.Allt tyder på att kommunerna har fått det sämre under Centerns ledning, istället för tvärt om.

Lumparland skickade förra veckan ett brev till landskapsregeringen med en uppmaning att höja landskapsandelarna, annars riskerar kommunen att redan i år behöva ställa in betalningar till Kommunernas socialtjänst, KST. Läget är uppenbart akut. Men finansminister Roger Höglund (C) ville under måndagens frågestund i lagtinget inte säga något om hur regeringen tänker lösa situationen. Istället lovade han en parlamentarisk kommitté som ska tillsättas (alltså som ännu inte tillsatt) för att titta på kommunernas ekonomiska läge på längre sikt.

– Ingår att också titta på kommunreform i uppdraget, undrade oppositionen.

– Gruppen ska få definiera sitt eget uppdrag, meddelade ministern.

Det står klart att Centern har abdikerat i sin allra viktigaste valfråga: kommunerna.

Centern vann valet på att säga nej till kommunreform (och ja till tunnel). Man lovade att stärka kommunerna och satsade vidare på en helåländsk samordning av socialtjänsten i kommunalförbundet KST som alternativ till kommunreform.

Beslut ska fattas nära den enskilda människan. Det är Centerns politik. Men kommunalförbund riskerar att flytta beslut från den egna kommunen och minska medborgarnas insyn. Det finns dessutom uppenbara risker för kostnadsökningar, vilket årets budgetbråk inför KST-stämman vittnade om. Från förvaltningens första förslag tvingades styrelsen banta bort en miljon euro innan stämman kunde godkänna budgeten.

Nu ser dessutom det solidariska betalningsansvaret ut att vara hotat eftersom en åländsk kommun helt enkelt har meddelat att den inte har råd. Det är en oroande utveckling som utmanar hela grundprincipen för förbundet. Lumparland lär inte vara den enda kommunen som hamnar i det här läget de kommande åren.

Förra veckan aviserade dessutom landskapsregeringen att ytterligare ansvarsområden kan flyttas från kommunerna till landskapet, nu är institutionsvården på tapeten.

Ingen höjning av landskapsandelarna (samtidigt som ny lagstiftning ökar kraven och därmed kostnaderna på kommunerna), färre ansvarsområden och mindre att säga till om. Nu har Sund i ett remissvar meddelat att man anser att lagtinget kan bryta mot den europeiska konventionen om lokal självstyrelse genom sitt sätt att förhålla sig till den så kallade kriskommunlagstiftningen. Huruvida de får rätt på den punkten är ytterst oklart. Men kritiken från det kommunala fältet är tydlig gentemot landskapsregeringen.

Den som röstade på nuvarande regeringspartier i tron att kommunerna skulle bli ”great again” lär vara minst lika besviken som Runar Karlsson över resultatet.

Det är redan andra halvlek. En parlamentarisk kommitté var ett bra förslag våren 2020, inte 2022. Det är tyvärr ett effektivt sätt att ducka i frågor man inte kan eller vill leverera svar på.

Samma sak har hänt i skärgårdstrafiken, den andra stora valfrågan. Där har landskapsregeringen gömt sig bakom en parlamentarisk kommitté och ett löfte om att snart berätta sin plan för skärgårdstrafiken för att slippa ge besked angående tunneln. Trots att regeringsprogrammet slår fast att man avser bygga en tunnel till Föglö kommer det att ha gått två och ett halvt år innan regeringen ens aviserar sina intentioner.

Tillbaka till kommunerna. Det ska poängteras att den utlovade kommittén inte är regeringens första försök att se över den kommunala ekonomin. I somras lämnade en annan arbetsgrupp över sin rapport om hur lagstiftningen borde ändras för att kunna sänka servicenivåerna i kommunerna. Då kallade finansministern rapporten för ett ”diskussionsunderlag”.

Vad kommer den nya kommitténs arbete att få för status?

Kansli- och kommunminister Harry Jansson (C) talade om den förra mandatperioden som fyra förlorade år. Hur han skulle sammanfatta den här är förstås svårt att spekulera i. Pandemin har tagit tid och kraft. Det förstår vem som helst. Men det måste gå att jobba med de stora lokala frågorna samtidigt.

Det egna halvtidsresultatet domineras av nedlagda, undangömda eller misslyckade projekt: ingen självstyrelselag, ingen tunnel och kommuner i fortsatt trångmål. Däremot gott om planer, kommittéer och säkert en hel del trevliga rundabordssamtal.

Centern har nästan var tredje plats i lagtinget, stöd av en kvalificerad majoritet och en regering med alla tunga poster. Valet gav Centern mandat att driva sin politik, ändå väljer man att stapla papperstigrar på hög.

Det är upp till regeringen att ha svaren. Det är vad väljarna förväntar sig.

Annars lär fler inse vad Runar Karlsson redan verkar ha insett, nämligen att regeringspartierna har struntat i att infria sina löften i de stora valfrågorna. Inte minst kommunfrågan.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp