DELA
Foto: Holger Ellgard/Wikimedia commons

Lagstifta om ett tredje kön

Alla bör ha möjligheten att också på pappret ha sitt rätta kön. Därför bör Finland lagstifta om ett juridiskt tredje kön.
Män och kvinnor, flickor och pojkar. Det är så vi flesta har uppfostrats att se på kön. I sakta mak har gränsen på vad individerna i dessa två kategorier får göra luckrats upp. Få höjer längre på ögonbrynen då de ser en kvinna i byxor, om det inte är på presidentens bal, förstås.

Med små, små steg börjar samhället inse att en persons kön inte säger någonting om dennes egenskaper, intressen, karaktärsdrag eller hur hen definierar sig som människa. Men ändå är hela vårt samhället uppbyggt på dessa två kategorier. Man måste vara man eller kvinna. Om man kan, efter utdragna utredningar, bevisa att man är född i fel fysiska kön kan man få korrigera sin könstatus, men man måste alltid välja. I ditt pass måste ditt kön framkomma.

I Sverige vill nu majoriteten av riksdagspartierna utreda frågan om att införa ett tredje kön. Bland annat Tyskland, Australien och Indien har i dag lagstiftning som inkluderar ett tredje kön. Förhoppningsvis är det snart Finlands tur att göra samma sak.

Det finns mycket att vinna på att införa ett tredje kön, men allra tyngst väger att det helt enkelt är orimligt och omänskligt att påtvinga en person en könsidentitet.

Icke-binära är personer som definierar sig själva som att de befinner sig mellan, i båda eller bortom den traditionella tvåkönsnormen. För dem skulle ett tredje kön vara lika med ett juridiskt erkännande.

Också för intersexpersoner skulle en ny lagstiftning ha betydelse. Experter menar att upp till ett barn på 1500–2000 föds med ett könsorgan som inte kan indelas enligt tvåkönsnormen. Då kan det bli upp till föräldrarna att besluta om vilket kön barnet ska klassas som och ofta sätts behandlingar in redan under spädbarnstiden vilket innebär att barnet inte kan ge sitt medgivande.

Med möjligheten t ill ett tredje
juridiskt kön kunde man öppna för att dessa individer senare själva skulle få besluta om sin könstillhörighet. För könet sitter sist och slutligen mellan öronen, inte mellan benen.

Att införa ett tredje kön skulle innebära en del administrativt arbete, men det kan inte ses som en orsak nog att förneka människor rätten till att själv få bestämma om sin könstillhörighet. Vi skulle då också få mer korrekt statistik på hur könsfördelningen de facto ser ut i vårt land. Personbeteckningen bör i samband med en lagändring bli könsneutral. En förändring som dessutom skulle underlätta för de transpersoner som väljer att förändra sina juridiska kön.

När hen introducerat i det svenska språket väckte det stor debatt. “Jag är ingen hen” var det många som utropade. Men precis som ordet hen inte är något som varken du eller jag behöver definiera oss som så är det exakt likadant med ett tredje kön. Vi får fortsätta att definiera oss själva som man och kvinna. Ingen förlorat någonting men däremot ger vi alla rätten till samma valmöjligheter.

Finland var sist i Norden med att införa en jämlik äktenskapslag. Vi får hoppas att vi inte alltid behöver vara sämst gällande att stifta jämlikhetsbyggande lagar.