DELA

Lägre beslutsnivå är mera sluten process

Den är för jäkla besvärlig, den där offentligheten. Så är det bara.

Nu står ett svar från landskapsregeringen på EU-kommissionens fråga om den förra regeringens beslut att återinföra vårjakt på ejder och alfågel på agendan.
Regeringen har turvis hänvisat till utrikesministeriet, till EU-kommissionen, till praxis och till att det är ett inofficiellt förfarande eller ett ärende under beredning. Där kunde man ju onekligen ha bestämt sig för ett svar från början, gärna ett korrekt sådant.

Oppositionsledare Viveka Eriksson (Lib) är inte sen att ta frågan och kräva största möjliga öppenhet. Hon vill veta vilket lagrum beslutet grundar sig på och vilken insyn man i utskotten kommer att få i ärendet om det hemligstämplas.
I den journalistiska ryggmärgsreflexen ingår att kräva öppenhet, och Nya Åland har gång på gång begärt ut handlingar, ibland fått ut dem, ibland bara ett beslut i högsta instans med förklaringar på varför det inte går.

Enligt gällande praxis i landskapet lämnar man inte ut handlingar i ”ärende under beredning”. Det betyder att man skyddar vissa processer från offentligheten till de är klara, såsom känsliga förhandlingar, förslag och offerter. När EU-kommissionen kommit med ett officiellt klagomål eller en officiell fråga till landskapsregeringen är det naturligtvis så att ett beslut i landskapsregeringen på en sådan fråga är och måste vara offentlig genast när beslut tagits.

Här rör det sig inte om den nivån av beslutsfattande. EU- kommissionen har sedan 2008 jobbat med det så kallade EU Pilot, ett fråga-svar-system där man betonar effektivitet och snabba lösningar på en lägre nivå, framom den tämligen tungrodda och ineffektiva officiella proceduren.
När frågor ställs och svar ges inom EU Pilot är det praxis inom utrikesministeriet att inte ge offentlighet åt det som frågas eller svaras. I detta fall följer landskapsregeringen rikets praxis, och har så gjort även under den förra landskapsregeringens tid.


Här offrar man, på effektivitetens altare, möjligheten för medborgare att ha insyn i alla led av alla frågeställningar. På gott och ont. På gott naturligtvis för att man snabbare, enklare och med mindre dramatik kan reda ut saker, något som i alla år sedan EU blev till har efterfrågats.
På ont för att politiska svar ges som allmänheten inte hålls informerad om, och som man för att snabba upp och smörja processen vill hålla utanför rampljuset.

Denna praxis är inget nytt, eftersom EU Pilot funnits ett antal år.
Oppositionen har i olika forum antytt att hemlighetsmakeriet skulle bero på en kursändring vad gäller vårfågeljakten, eftersom lantrådet Camilla Gunell (S) i en radiointervju lät sig undslippa att man kanske ska prioritera nya frågor det finns en möjlighet att lösa.
Så är nog inte fallet. Om problematiken kring vårfågeljakten under denna regerings mandatperiod går att lösa på ett tillfredsställande sätt så kommer man med all säkerhet att låta det ske, med öppna armar. Bättre symbolfråga att ta åt sig äran för finns väl inte.
Å andra sidan är den kanske faktiskt inte den viktigaste i världen heller.

Ska kritik riktas åt något håll, så är det mot att EU nu jobbar med en byråkrati och beslutsnivå som är både enklare och mer sluten än tidigare, och att Finland och därmed Åland medverkar i ett sådant system.
Men det är antingen eller.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax