DELA

Lägg korten på bordet, Paf

Pafs roll i bokföringssvindeln måste klargöras, och det är bara Paf som kan göra det.
Pafs roll i den pågående bokföringssvindeln börjar klarna allt mer. De uppgifter som sipprat ut ur förundersökningen visar att bokföraren spelat bort nästan 800.000 euro hos spelbolaget, och totalt omsatt över 13 miljoner.
I samma takt som uppgifterna i utredningen klarnar, tornar frågetecknen upp sig om Pafs agerande i fallet med spelaren. Men svaren, de uteblir. Paf hänvisar till sitt avtal med kunderna om att inte lämna upplysningar om enskilda spelare.
Det är ett fullt förståeligt argument att hålla på kundsekretessen i normalfallet, men nu har det hela gått så långt att företagets existensberättigande ur ett moraliskt perspektiv kraftigt ifrågasätts av ägarna – folket på Åland. Det handlar om att en brottsling gjort av med sitt byte genom att spela bort det hos Penningautomatföreningen.
Det ter sig omöjligt att tänka att kunder i det läget skulle anse att Paf ”säljer ut” dem. Snarare vill ärliga spelare spela på ett bolag som tar sitt ansvar både gentemot samhället och mot spelarna.

Mot bakgrund av att Paf hela tiden, låt vara utan att kommentera det enskilda fallet, hävdat att man agerat i enlighet med lagar och regler bör det heller inte ligga någon fara i att lätta på grannlåten.
I det uppkomna läget har företaget snarare allt att vinna på att visa upp sitt agerande för allmänheten. Att fortsätta med hemlighetsmakeriet ger i bästa fall konsekvensen att fler ifrågasätter Paf, i värsta fall att den allmänna bilden av företaget blir att man har något att dölja.
När allmänheten blir tveksam om huruvida Paf verkligen gjort rätt tappar spelbolaget sin viktigaste tillgång: förtroendet. Just det förtroende man, paradoxalt nog, vill värna genom att inte lägga korten på bordet i det aktuella fallet.

Man måste också sätta Pafs agerande i ljuset av att Paf är en samhällsägd rörelse och att man därigenom har andra moraliska krav på sig än många av Pafs privatägda konkurrenter.
Spelbolaget har inte vinst till varje pris som högsta mål. I stället är det medmänsklighet som ska göra att Paf står ut mot sina konkurrenter. Man ska ta hand om sina kunder, överskottet ska gå till välgörande ändamål.
Då får man inte dra på sig misstroende på det sätt som nu sker.

Paf är också en del av Åland, en del av bilden av Åland och därigenom har man också ett ansvar att ta för hur landskapet ser ut i omvärldens ögon.
Genom att vara öppna i ett fall där det uppenbarligen ligger ett brott bakom ett massivt och idogt spelande, stärker man också bilden av att Åland är ett öppet och ansvarstagande landskap. Tystnaden ger motsatsen.

Pafs ledning måste omvärdera sin inställning från den tystnad som rått hittills och lyfta på locket för att behålla förtroendet från sina arbetsgivare och sina kunder.
Om deras egna regler ska brytas i något läge, är detta ett bra sådant.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax