DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kyrkan borde begära skilsmässa från staten

Kyrkans vigselrätt ger kyrkan en myndighetsposition i Finland. I en modern demokrati behandlar myndigheter alla människor jämlikt. Det gör inte kyrkan då den inte viger homosexuella par. Därför borde kyrkan avsäga sig sin vigselrätt och låta alla gifta sig borgerligt.
Äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Det konstaterade biskopsmötet för den evnagelisk-lutherska kyrkan i Joensuu i veckan i en rapport om den nya jämlika äktenskapslagen som träder i kraft i mars 2017. Biskopsmötets konstaterande ska inte ses kyrkans framtida linje. Ansvaret för kyrkans linje ligger på kyrkomötet som utgörs av präster och församlingarnas representanter.

Tyvärr är förhoppningarna små för att den nuvarande linjen ska förändras inom en snar framtid. Den finska kyrkan är fortfarande betydligt mer konservativ än sina motsvarigheter i Norden. För att kyrkan ska ändra sin linje krävs att en kvalificerad majoritet, 75 procent av ledamöterna, röstar för en förändring. En sådan majoritet är man ännu långt ifrån, även om de liberala rösterna blivit fler. Den djupa sprickan inom kyrkan finns också inom Borgå stift dit Åland hör. Medan Nyland och Åland generellt är liberalare är motståndet starkare i ett konservativare Österbotten där till och med frågan om kvinnopräster dyker upp med jämna mellanrum.

Kyrkans uttalande har fått stor uppmärksamhet då människor som hoppas på att kyrkan ska behandla alla lika berättigat blir besvikna. Kyrkan ska stå för kontinuitet men inte bli statisk. Den ska vara inkluderande och inte exkluderande för människor som söker sig till den för stöd.

Genom den nuvarande linjen blir kyrkan också en exkluderande kyrka. Med sin linje visar den att homosexualitet inte är synd som ska levas ut, trots att biskopsmötet också slår fast varje människas omistliga människovärde i följande ordalag: ”varje människa är Guds avbild oberoende av ålder, ursprung, språk, nationalitet, religion, tro, sexuell inriktning eller familjeform”.

Å andra sidan skriver kyrkan att man medveten om att man inte alltid lyckas tjäna och stöda människor i deras frågor om kring familj och sexualitet, och att kyrkans ord och agerande kan ha orsakat en känsla av att ha blivit avvisad och inte bemött med respekt. Pressmeddelande som rubriceras med ”Det finns rum i kyrkan för olika familjer”. Motsägelsefullt så det förslår.

Att kyrkan avstår vigselrätten är det enda rimliga. I dagsläget är kyrkan, i och med sin vigselrätt, fortfarande tätt sammankopplad till staten. Att en myndighetsliknande institution, med rätt att uppbära skatt, behandlar människor olika är upprörande. I en demokrati ska myndigheter behandla människor jämlikt. Det gör inte kyrkan då den förvägrar homosexuella kyrklig vigsel.

I november ska kyrkorådet, kyrkans riksdag, ta ställning till frågan om vigselrätt. Förespråkarna för att kyrkan ska avstå sin vigselrätt är fler än de som är för en jämlik äktenskapslag. Det skulle innebära att alla gifte sig civilt och den som vill kan ha en ceremoni i kyrkan där det gifta paret välsignas. Den här praxisen används redan på flera håll i Europa.

Trettio år efter att Sverige fick sina första kvinnopräster fick Finland sina första. Sju år efter att den jämlika äktenskapslagen trätt i kraft i Sverige väntar vi fortfarande på den finska motsvarigheten. Låt det inte ta lika länge för kyrkan att välsigna homosexuella par.