DELA

Kyrkan arbetsrättsligt bara en vanlig arbetsplats

Man kan inte säga upp folk utan laga skäl, inte ens en präst med kvinnotycke.
Det är skillnad på vad ”alla” vet och vad som går att bevisa. Det är skillnad på vad någon tycker och tror och vad som de facto hänt. Det är till och med så att det som är tillåtet en gång är tillåtet hur många gånger som helst, åtminstone inför lagen.
Om det var ok för kyrkan att Jan-Erik Karlström skiljde sig första, andra och tredje gången så kan det ju inte plötsligt bli grund för uppsägning med den femte.
Om han har varit en fruntimmerskarl i 40 år, så kan det inte plötsligt och utan förvarning bli ett olämpligt uppförande. Inte juridiskt. Inte i kyrkans och Mariehamns församlings relation till en av sina anställda, en relation som är arbetsrättslig, inte religiös eller moralisk.

Det är två helt olika system som krockar här, när kyrkans värdesystem och moraluppfattning ställs mot lagens precisa och exakta krav på bevisning, konsekvens och stringens. Utan att uttrycka någon som helst åsikt om Karlströms lämplighet som kyrkoherde i Mariehamns församling kan man enkelt konstatera att församlingen och domkapitlet som arbetsgivare inte förmått förhålla sig korrekt till sin anställda.

Det man främst brustit i är samma sak som de flesta förvaltningar och organisationer har svårt med, att ta tag i problem i ett tidigt skede, vara tydlig med vad som gäller och konsekvent med vilka typer av varningar som ges och vilka konsekvenser överträdelser får.
Domkapitlet har låtit sig förledas av upprörda känslor, massivt skvaller och en känsla av att måttet nu är rågat, och vidtagit en åtgärd som inte kan vidtas om man inte har tydligt påvisbara bevis på att något inträffat som är tillräckligt allvarligt för att föranleda en uppsägning.

Försök bara översätta det som hände i fallet Karlström till en annan arbetsplats, och du förstår att det inte kan gå till så här när man säger upp en människa. Juridiskt, om än inte i sina egna ögon är domkapitlet som vilken annan arbetsgivare som helst, bunden till sekulär lagstiftning, sekulära rättigheter för arbetstagare och sekulärt ointresse för juridiska påföljder av varierande sexualmoral.
Om inte annat så är det ju bra att inse att det inte bara är Ålands landskapsregering som får bakläxa på sina uppsägningar.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax