DELA

Kreativ matematik på högsta nivå

Ibland lyckas de stora i världen slå en med häpnad. Ofta nog är systemen så tröga att det inte finns rum för överraskningar, men inom EU, som av många skälls för att vara genombyråkratiserat, verkar det fungera.

Natten till i går kom regeringscheferna överens om reformfördraget, det som ersätter det som skulle bli en ny konstitution. Det var nästan tvunget. Inte kan man säga att det här skall vi genomföra om man sedan inte gör det. Inte med trovärdigheten i behåll. Men vad var det Italien kom med som ledde till denna kreativa matematik med parlamentsplatserna?
Här har land efter land tyckt sig vara om inte direkt missgynnat så i alla fall värt litet mer. Polen gick rentav så långt så man påstod att landet skulle haft rätt till fler platser om inte tyskarna hade tagit livet av så många under kriget.
För Polen blev det inga fler platser, men i övrigt fick landet i stort sett allt man begärde, påstods det. Det som begärdes var bland annat att länder som hamnar i minoritet vid behov kan fördröja omtvistade beslut. Till fördraget fogas en deklaration om det här. Från finländsk sida betecknades ändring som liten.

Betydligt mer intressant är lösningen för Italien, som enligt Nice-fördraget och det som parlamentet gick in för förra veckan skulle få 72 platser i valet 2009 mot 78 i dag. Parlamentet har i dag 785 platser och skall ner till 750, så Italien är inte ensamt om att bli av med platser, men får färre än Frankrike och Storbritannien. I dag har alla tre 78 platser.
Nu får Italien en plats till utan att parlamentet blir större. Trollkonsten går till så att man inte räknar talmannen, som inte har rösträtt!
Vill man så kan man. Finland var tydligen inte lika energisk med att tala för sitt på regeringskonferensen. Men faktum är att Italien på det här sättet blir något överrepresenterat. Tanken bakom platsfördelningen är att det i ett stort land skall gå flera invånare per mandat än i ett litet. Och kurvan skall vara så jämt fallande som möjligt. Nu blir det ett litet hack vid Italien, som kommer undan med färre invånare per mandat än det mindre landet Spanien.

Nu skall reformfördraget ratificeras och den här gången har man tydligen tänkt sig att det också skall träda i kraft. Ett råddigare fördrag än det som Frankrike och Nederländaren röstade ner, men innehållet är i stort sett detsamma.
De grundläggande rättigheterna för EU-medborgare, som Ålands Gunnar Jansson var med och drev fram, blir nu juridiskt bindande.
Stadgandet att kommissionen måste ta upp en fråga till behandling om en miljon EU-medborgare skriver på kommer också i kraft. Aktioner pågår redan. De funktionshindrade i Europa kampanjade för två veckor sedan i Bryssel för ett direktiv mot diskriminering av funktionshindrade. Redan tidigare har det pågått en namninsamling mot parlamentets möten i Strasbourg. men då gällde inte den här stadgan, vilket den inte gör nu heller. Men snart.
Och så blir det möjligt för ett medlemsland att lämna EU. Nu finns inget skrivet om hur det skulle gå till.

Det gamla lagtinget, det som byts ut om knappt två veckor, har varit ovilligt att godkänna det tidigare fördraget, det som nu är borta. Det betyder att det lagting vi väljer i morgon skall ta ny ställning.
Tidigare kunde man ganska säkert veta att det inte skulle bli något av det tidigare förslaget. Nu kan man ganska säkert veta att det blir något av det nya. Har Finland visat tillräckligt intresse för Åland och EU för att lagtinget skall säga ja. Eller står och faller allt med parlamentsplatsen, som gick till Italien? Om man vill hårdra.
Den du röstar på i morgon skall ta ställning till bland annat det.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax