DELA
Foto: Jonas Edsvik

Köttätandet har gått för långt

Från 29 kilo per person och år på 1950-talet till 80 kilo i dag. Köttkonsumtionen i Finland skenar.För många är kött sedan länge bokstavligen vardagsmat. Men förändring behövs. Forskning visar att köttätandet för med sig miljöproblem som är kännbara redan i dag.

I veckan har ytterligare dyster miljöstatistik pumpats ut i medierna. Det handlar om den globala uppvärmningen, miljöförstöringen och dess orsaker. The Guardian rapporterar om nya klimatdata som visar på att medeltemperaturen i världen konstant har legat 1,5 grader över den normala de senaste tolv månaderna. Det kan enligt Förenta Nationernas klimatpanel IPCC bland annat döda upp mot 90 procent av de tropiska korallreven, som i sin tur är hem åt en fjärdedel av allt marint liv.

Det här är information som kan låta väldigt avlägsen och abstrakt för oss här i Finland. Men också våra vatten mår dåligt. I en intervju med Svenska Yle berättar Seppo Knuuttila, som är specialforskare vid Finlands miljöcentral, om övergödningen i Östersjön. Enligt Knuuttila står jordbruket och djurhållningen för 70 procent av Finlands fosforutsläpp i Östersjön. Genomsnittsfinländarens näringsavtryck på Östersjön beräknas dessutom bero till 60 procent på vår kost och då främst kött- och mejeriprodukter.

Som så många gånger förut får produktionen och konsumtionen av kött bära en del av skulden för bägge dessa miljöproblem.

Men äter vi skadliga eller överdrivna mängder kött i Finland? Svaret är ja hur man än vänder och vrider på det. Jag tror att få funderar desto mer på den faktiska mängden kött vi äter här och hur den står sig gentemot resten av världen. Det är också svårt att få grepp om eller visualisera vad köttkonsumtionen faktiskt innebär, så låt mig därför demonstrera med lite statistik.

Enligt naturresursinstitutet (Luke) producerade Finland 2023 cirka 390 miljoner kilo kött från nötkreatur, får, fjäderfän, hästar och getter. Detta är endast slaktkött, varken vilt eller fisk är inräknat. Köttet kom från totalt 81 680 212 slaktade djur, där den överlägsna majoriteten var fjäderfän. Det är en summa som är värd att reflektera över. Nästan 82 miljoner djur, bara i vårt land och bara under 2023.

Ironiskt nog så räcker inte ens denna enorma mängd till att täcka efterfrågan i Finland utan vi importerar även kött från andra länder. Exempelvis utgörs 20 procent av det nötkött som vi konsumerar av importerat kött, enligt Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).

I Finland äter vi alltså så mycket kött att närmare 82 miljoner slaktade djur per år inte ens räcker till. Behöver vi faktiskt så mycket kött eller har det bara blivit en vana som gått överstyr?

Hur stor del av slaktmängden som faktiskt säljs och äts är svårt att ta reda på. Men även om allt skulle gå till konsumtion så blir det fördelat över Finlands befolkning ungefär 69 kilo kött per person. Då talar vi alltså bara om inhemskt kött. Enligt en annan artikel från Svenska Yle uppgår finländarnas köttkonsumtion idag till nästan 80 kilo per person och år. Jämför det med 1950-talet då siffran låg på 29 kilo och 1970-talet då den var runt 60. År 1994 slaktades det ”bara” 36 miljoner djur. Ändå hade Finland redan då över fem miljoner invånare.

Dagens stora köttkonsumtion är alltså inget normalläge. Det globala medeltalet för köttkonsumtion ligger på 40 kilo per person och år, vilket är dock snedvriden statistik i och med att västvärlden driver upp siffrorna. I länder som Japan och Ukraina ligger siffran under 60, medan exempelvis Egypten och Thailand placerar sig under 30. De länder som slår Finland är bland annat USA och Australien som redan passerat 100-strecket.

Faktum är att trots att vi inte är värst så äter vi alltför mycket kött – både för vår egen hälsa men också för djuren och för planeten. Att alla ska sluta äta kött helt och hållet är inte realistiskt. Kanske är det inte ens något att sträva efter då djuruppfödning såklart också har positiva sidor, som att betesmarker bidrar till biologisk mångfald och att det möjliggör bevarande av många fina lantraser.

Men en förändring måste ske. Den industriella köttproduktionen som pågår driver på klimatförändringarna, både lokalt och globalt. En del av ansvaret bärs självklart av myndigheterna och storföretagen, men den lilla människan är också med och skapar vår framtida, gemensamma värld.

Att skylla på att man alltid ätit så här funkar inte, det visar siffrorna att inte stämmer. Köttkonsumtionen har gått till överdrift och det har blivit dags att tänka om.