DELA

Kör du efter ett glas vin?

0,5 promille är den lagliga gränsen för rattfylla, men allt under det är en moral-och samhällsfråga.

Och det är en fråga vi bör ställa oss.
”Jamen ett glas kan man ju ta och sen köra”. Den meningen hörs allt för ofta på kalas, hemmafester och middagar där det bjuds på något alkoholhaltigt. En allmän sanning som alla nickar lite uppmuntrande till. ”Jamen, visst, ett eller till och med två glas kan man ju ta utan att man skulle gå över promillegränsen, och du ska ju inte köra direkt heller?”.

Men kanske ska inte fokuset ligga på när man uppfyller villkoret för rattfylleri (vilket heller inte är en enkel ekvation, om man ska ta i beaktande allt från kroppsvikt och tid till vattenintag och alkoholvana), utan huruvida man någonsin vill kompromissa med sin körförmåga? Ja visst, ett glas vin före du sätter dig bakom ratten kanske inte blåser dig rattfull i polisens mätare. Men hur alert är du jämfört med om du inte skulle druckit? Blir du kanske lite mer avslappnad, har sämre reaktionsförmåga eller kanske till och med lite sömnigare?

Den färskaste statistiken på området är från 2016, då 61 fall av grovt rattfylleri kom till polisens kännedom och 46 fall av den mildare graden. Det är de högsta siffrorna sedan 2008. Men några siffror på salongsberusning står inte att finna. Trots att gränsen ibland kan vara hårfin.

I dag är det Trafiknykterhetens dag och ofta hamnar fokus på just grov rattfylla och fall med dödlig utgång. Budskapet är ofta ”Kör inte full”, i år med citatet ”jag vill inte förlora vänner och familj”, vilket förstås är ett viktigt och kraftfullt budskap. Men inte alltid ett budskap som berör de som kanske snuddar vid gränsen för trafikfarlig promilleförtäring.

”Full” är i mångas ögon en subjektiv upplevelse, där gränserna suddas ut när alkoholkonsumtion blir en social aktivitet. Och om någon säger ”Jamen, ett glas kan man ju ta” tillräckligt många gånger så blir det till slut sanning.

Kanske är problemet inte att någon sätter sig bakom ratten med alkohol i kroppen, kanske är det att vi myntar sanningar som skapar en falsk säkerhet som vi spänner på oss likt ett bilbälte när vi väl sitter där i förarsätet.

”Ett eller två glas är ju helt okej”, går mantrat i huvudet när man vrider om tändningslåset och kör iväg, inte alls lika trafikduglig som innan de där två glasen.

I Trafikskyddets enkät från 2015 uppgav tre av fem att det inte är försvarbart att köra bild genast efter att ha druckit en eller två alkoholportioner. Inte ens bland vänner, konstaterar respondenterna. 66 procent uppgav att de skulle anmäla en närstående eller god vän till polisen.

Enkäten visar att en majoritet av finländarna ställer sig fördömande till kobinationen alkohol och fordon, men två av fem tycker likväl att det är försvarbart att köra iväg efter två glas vin. 34 procent skulle heller inte anmäla sin salongsberusade vän till polisen.

Det är oroväckande siffror som i sammanhanget inte får uppmärksamhet nog.

”Ett allmänt fördömande av rattfylleri är ett viktigt redskap för att förhindra rattfylleriolyckor och hjälper till att få fast rattfyllerister”, konstaterar Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen. Men ett eller två glas vin känns långt från en rattfylla i mångas ögon.

Kanske vi helt enkelt helt ska fördöma all kombination av alkohol och fordon? Inse att det är väldigt onödigt att inmundiga ens en procent när man ska sätta sig bakom ratten. Sluta mynta sanningar som vaggar in både lätt-och svårpåverkade personer i en falsk trygghet.

Inse att flädersaft ur vinglas också är helt okej och spara rödvinet till de kvällar när man inte ska ta sig hem med motor.