DELA
Foto: Jonas Edsvik

Konsten att recensera

En av de största utmaningarna för alla kultursidor är recensionsverksamheten.
På Åland är situationen speciell. Vi har få professionella aktörer inom kulturfältet. Teateruppsättningar och konserter sätts upp av amatörer, det vill säga personer som inte har konstnärskapet som yrke, utan som bisyssla och hobby.

Vårt rika kulturliv har amatörerna att tacka för mycket, men det gör recensionsverksamheten utmanande.

Man kan inte ha samma bedömningsskala för en professionell symfoniorkester som Mariehamns ungdomsorkester. Man kan inte jämföra en Dramatenpjäs med Mariehamns teaterförening.

Samtidigt blir det nervärderande att skriva, eller ens tycka ”det här var ju bra för att vara amtörer”. Som om man inte väntar sig annan än en förvåning, som om man alltid förväntar sig något värre. Som om det amatörer sysslar med inte skulle vara på riktigt.

Å andra sidan är en god kulturupplevelse alltid en god kulturupplevelse. Bra konst är bra oberoende om den uppförs i Mariehamns stadshus eller på Dramaten. I den insikten finns bredden och glädjen med konst.

En recensent är inte en vanlig tyckare. En recensent ska vara expert på sitt kulturfält, ofta med flera års studier och arbetserfarenhet. Vem som helst i publiken kan tycka att en pjäs är bra, men en recensent kan också förklara varför pjäsen var bra.

Det lilla ordet ”varför” med den medföljande analysen, ”därför”, är en recensions grundbult.

Kritikverksamheten är en egen konstform, där syftet inte är ett berömma, utan att i bästa fall bidra både med en analys av verket och en konsumentupplysning. Kritiken vänder sig både till konstutövarna och publik.

Det är ingen vits att recensera enligt någonslags bilderboksupplägg a la ”Max går på konsert”. En recension får innehålla svåra ord och avancerade analyser. Å andra sidan ska förstås inte en recension vara svår för sakens skull.

Nya Åland recenserar så gott som alla pjäser som sätts upp på Åland. Konserterna är vi restriktivare med, helt enkelt för att ambitionsnivån bland körerna är så skiftande. Vi recenserar litteratur med anknytning till Åland, och försöker i alla genrer hitta kompetenta recensenter.

På Åland finns en ovana bland kulturutövarna att hantera en recension. Självklart är det aldrig roligt att bli sågad, men om kritiken framförs av en kunnig recensent kan recensionen i bästa fall leda till konstnärlig utveckling.