DELA

Konservativa är vi allihopa, du med och jag med…

Nu vet vi att Ålands framtid vill byta ut politikerna mot tjänstemän och att lantrådet ställer upp för att vinna i höstens val. Vad mer vet vi om de åländska partiernas ideologier?
Enligt Wikipedia är politiska ideologier idéer om hur samhället skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen.
Nästan alla ideologier har en människosyn, det vill säga en uppfattning om människans natur och därmed en uppfattning om vilka institutioner människan behöver samt en om hur ”det goda samhället” bör se ut, något som ibland kallas ”utopi”. Så långt Wikipedia.

Ledande politiker gästade nyligen Nya Ålands ledarsida för att ge sin syn på politik och ideologi. Så nu vet vi vilket parti som ligger närmast det vi själva sympatiserar med.
Obundna Danne Sundman säger att det inte behövs ideologier i dag. Folk vill arbeta för sakfrågor. Så strunt i vad ett visst parti anser om rätten till dagis, terminsavgifter i grundskolan, enbart privata = dyra åldringshem och så vidare. Huvudsaken är att man arbetar för en bra motorbana och rätt för var och en att själv bestämma hur höga hastigheter han eller hon behärskar. Ungefär så?
Inte riktigt. Men man kan utläsa någonting beroende på vad som betonas.

Liberalernas Viveka Eriksson talar om frihet under ansvar och alla människors lika värde. Där ligger en ideologi som bas och så bygger var och en vidare på den. Det är det klassiska, men låt er inte luras. De flesta kopplar i dag ihop den liberala gruppen med socialliberalism.
Men nu har man tagit in nyliberalismen i boet och den ser helt annorlunda på den trygghet vi är vana vid/ bortskämda med, vilket som. Den dag var och en skall betala sina egna sjukkostnader får nog de flesta av oss räkna med att ligga och dö hemma i sängen.

Trygghet och trivsel och allas lika värde är ledord också för socialdemokraternas Camilla Gunell. Kanske betonar hon något mer samhällets roll, men i ärlighetens namn är skillnaden mellan Gunells och Erikssons syn inte stor.
När Sundman i sin text ser falsk varudeklaration – han påstår att de flesta partier på Åland ligger vänster om mittlinjen – så kan man lika väl påstå tvärtom. På vilket sätt är socialdemokraterna vänster? Hur ser det socialistiska samhälle ut som partiet vill införa? Eller menar Sundman att det redan är här utan att vi har förstått?

Centerns ideologi är att ”man skall vara människa med alla”. Det låter sympatiskt när Roger Nordlund citerar sin mormor. Men vi är ju så olika, vi människor.
Han säger också att man aldrig skall glömma de svagare i samhället. Det är bra, där instämmer garanterat både Eriksson och Gunell. Månne inte de övriga också, även om betoningen kan vara litet olika.

Frisinnade Johan Ehn inför en social studsmatta istället för nätverk. Sjuka, arbetslösa, svaga skall landa mjukt och sedan studsa upp igen och fortsätta med sitt liv. Felet med det sociala nätverket är att man riskerar fastna i det, bli bidragsberoende. Där finns en klar ideologisk syn – folk skall klara sig själva, men kan få hjälp när det kniper. Också detta lär de andra ställa upp på. Det är fortfarande betoningen det kommer an på.
Partierna på högerkanten brukar betecknas som konservativa. Faktum är att de flesta av oss är rätt konservativa om man tror på följande definition: ”Konservatismen tar fasta på det som bevisligen fungerar, om än inte perfekt, och ställer sig skeptisk till radikala idéer vars konsekvenser är svårbedömda.” Det behöver inte betyda att man ligger långt till höger politiskt sett.

Den grupp som helt skiljer sig från mängden är Ålands framtid. Birgitta Bergman-Jansson vill att Åland leds av de mest meriterade, inte av folk från olika partier.
Tjänstemän istället för politiker på de ledande posterna. Det måste betecknas som radikalt så det förslår, ett bevis för att grupper på högerkanten inte nödvändigtvis är konservativa.

Grupperna har presenterat sig, men än så länge har vi inte sett så mycket av debatt. Det är sommar och också politiker har rätt till semester. Men inte länge till! I morgon går vi in i augusti och då är det 2,5 månader drygt till valet.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax