DELA

Konkurrera inte med priset, den striden är förlorad

Hur många fler turister behöver Åland för att turismen här ska blomstra?
Hur många fler kor ska det vara för att mjölk- och ostaffären ska gå runt?
Hur många ska äta lunch för att en restaurang ska kunna hålla öppet?
Hur många prenumeranter behöver en tidning?

Vi landar hela tiden i volymer på Åland. Inte tillräckligt många människor, kor, besökare eller konsumenter. Inte tillräckligt dyrt.

Mjölken är ett bra exempel.
Under en lång tid har ÅCA sålt den åländska mjölken för billigt och betalat producenterna för lite. I butiksledet har priset också hållits nere, allt för att bevara konkurrenskraften mot stora aktörer som Arlas Klövermjölk och Pirkka-mjölken.
Samtidigt konkurrerar ÅCA med sina egna produkter genom att till exempel sälja sin ost som Pirkka skärgårdsost eller i Sverige under varumärket Ockelbo, och de affärerna är viktiga för ÅCA för att de ger den där volymen man inte kommer upp till annars.

Trygve Sundblom, mjölkbonde och styrelseledamot i ÅCA, påpekar i torsdagens Nya Åland att prishöjningen är mer än välkommen för producenterna, men att det ändå inte räcker om landskapet skär ner på stöden till lantbruket om försämrar avbytarstödet till djurbönderna.
Så, om konsumenterna inte vill ha produkten till det pris man borde ta, så ska samhället gå in och betala i stället, genom stöd som egentligen inte är avsedda som utkomststöd.

En av orsakerna till det alltför låga mjölkpriset är att de stora i kraft av sin storlek kan dumpa priserna och ändå klara lönsamheten med den lilla marginalen. Det kan inte ett åländskt mikromejeri.
Om svaret inte ligger i volymen så måste den ligga i priset. Man måste tro på sina produkter och ta betalt för dem, och dessutom se till att de är så bra att konsumenterna är beredda att betala det högre priset.

Självklart är detta inte enkelt, inte när det gäller mejeribranschen, eller turismen eller, för all del, mediabranschen.
Åland har inte volymerna, och kommer inte heller att få dem. Vi behöver mäta med andra mått, och uppfylla högre förväntningar än man har på bulkvara.
Ingen köper Klövermjölk för att varumärket är laddad med begrepp som kvalitet, närproduktion, god smak eller öppna landskap. Man köper billigt. Om man inte kan slåss med billigt ska man satsa allt krut på bra.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax