DELA

Konkreta frågor om Leader

Del sex av tidigare insändare.

Detta är även ett öppet brev till näringsminister Jan-Erik Mattsson och Sölve Högman, tjänsteman i landskapsregeringen.
Leader på Åland är väl något positivt och handlar väl om hela Åland.
En enkel sanning är, att vi ålänningar borde få del av den här ”kakan” från EU.
Någon har sagt att det är småpengar. Men då har dom faktiskt fel. Och ibland kan det vara tillräckligt med att få, i alla fall lite hjälp.

Så tyvärr måste jag ställa samma frågor igen. Då jag inte fått svar tidigare vill jag nu få svar från näringsministern Jan-Erik Mattsson och även från Sölve Högman som är ansvarig för stöd till lantbrukarna på Åland.
Nu skriver jag konkreta frågor.
1. Har det kommit in pengar till Leaderprojekt till Åland.
2. Hur mycket pengar då ? Vilka år omfattar Leaderprojektet ?
3. Är det utbetalat några pengar ? Till vem eller vilka projekt ? Näringsidkare ? Småföretagare ? Har vi således missat något belopp, som kunde utbetalts ?
4. Är det sant att det finns ca 600.000 € kvar att fördela till Leaderprojekt. ?
5. Hur mycket var då det ursprungliga beloppet som kommit Åland till del ?
6. Blir det nya procentsatser för Åland kring Leaderprojekt. Är de gamla löftena som givits om 50 % inte gällande ?
7. Har det skickats in nya förslag till EU kring Leaderprojektet angående frågor om %-satser eller andra frågor ? Eller när skall det skickas iväg från Åland ?
8. Har någonting alls av Leaderpengar fördelats till lantbruket på Åland ?
9. Vad skall vi göra som har planerat och börjat med projekt för att få stöd via Leader och gått efter de löften som givits.
10. Är det inte Leaderföreningen som bestämmer hur det skall göras och fördelas med stödpengar och %-satser ? Vem är det annars som beslutar ?
11. Får vi något svar eller vart bör vi vända oss för att få svar ?!

Det är viktigt att landskapsregeringen ger konkreta svar på mina frågor. Det är faktiskt ganska många som är intresserade av att veta det här.
Om man inte får svar så börjar man i stället att spekulera, bland annat om landskapsregeringen måhända använt leader-pengar som bidrag till jordbruket ?!
( Se punkt 8, som vi vill ha ett sanningsenligt svar på )?!

Och det är fortfarande många som undrar varför resurserna inte räcker till sjöfart, turism och andra viktiga näringar på Åland.
J Magnus Magnusson,
Vårdö.