DELA
Foto: Joakim Holmström

Konflikten kunde ha varit löst för länge sedan

Mariehamns stad vill ha tre banderoller och ett påskrivet avtal, medan Dennis Jansson hellre betalar 13 000 euro för att slippa.

Att av principskäl inte skriva på stadens avtal ger inte ett seriöst intryck.
Enligt hyresavtalet som Mariehamns stad tagit fram inför årets Rockoffestival är hyran för festivalområdet totalt 13 520 euro och räknas ut enligt olika taxor. En paragraf i avtalet säger dock att hela hyran kan avlyftas om Rockoff ingår ett separat marknadsföringsavtal med staden.

Marknadsföringsavtalet innebär bland annat att stadens logga ska synas i Rockoffs annonser, att Rockoff ska använda hashtaggen #mariehamn i sina inlägg på sociala medier och att tre Mariehamnsbanderoller bekostade och producerade av staden ska få hängas upp på staketet runt festivalområdet.

Vad som är nytt i marknadsföringsavtalet är hashtaggen. Den används och det enda kravet som inte redan uppfylls är banderollerna. Det här avtalet ser staden som en bra motprestation för den sponsring man bidrar med genom att avlyfta hyran.

Dennis Jansson håller inte med. Motprestationen, menar han, är att anordna en musikfestival. Otvivelaktigt bidrar Rockoff mycket till Turiståland och till andra företags omsättning. Dock infaller Rockoff i regel just de dagar det händer som allra mest och är som allra flest besökare på Åland, varför turismen och festivalen antagligen gynnar varandra.

Att avlyfta hela hyran med motiveringen att festivalen i sig är jättebra för staden är inte en orsak god nog. Förslaget om hyresfrihet saknar helt förståelse för att en kommun är bunden till en strikt likabehandlingsprincip. Om en privat aktör får sponsring utan motprestation ska även andra ha samma möjlighet. Var ska gränsen dras för vad som är jättebra för staden? Ska färjebolagen få gratis hamnavgifter eftersom det är de som tar hit den absoluta majoriteten av alla besökare?

Dennis Jansson har initierat ett flerårigt sponsoravtal mellan festivalen och staden. Det skulle onekligen minska antalet konflikter och gynna båda parter. Det är dock inte möjligt inför årets festival eftersom staden inte har någon allmän sponsorpolicy, vilket skulle ha behövts för länge sedan.

Inför förra årets festival bestämde staden för första gången att inte betala någon kontantpeng som sponsring till Rockoff. Bakgrunden till det beslutet är enligt staden att man inte fått någon redovisning på hur pengarna använts och vad de har genererat för staden, trots att man begärt det varje år.

Dennis Jansson var inte glad över beslutet, men godkände fjolårets avtal. Årets hyresavtal ser likadant ut, men nu går festivalen inte med på det.

Att staden ska kunna få en redovisning på hur invånarnas skattepengar spenderas om de används till att sponsra festivalen är inte en orimlig begäran. Vilken sponsor som helst vill ha någon form av redovisning på hur deras medel använts.

Naturligtvis svider det för Rockoff att bli snuvad på en kontantpeng man tidigare fått, men kan man inte visa hur den använts och i samråd med sponsorn utvärdera hur den ska användas framöver, kan man inte heller förvänta sig att sponsorn ska vilja gå in med pengar i framtiden. Särskilt inte när det är frågan om skattepengar.

Nu står man här en dryg vecka innan festivalstart utan tillstånd från varken ÅMHM eller polisen, eftersom de inte kan ge tillstånd för något som inte har ett giltigt hyresavtal. Konflikten mellan Dennis Jansson och staden kunde ha varit löst för länge sedan. De tre banderollerna hade kunnat hängas upp och det uppfyllda marknadsföringsavtalet hade kunnat skrivas under.

I stället säger Dennis Jansson att man kanske går med på att betala för Torget, eftersom ”det är en principfråga” att inte gå med på stadens krav. Vill han göra intryck av en seriös entreprenör sväljer han lite av sin stolthet och skriver på avtalet.