DELA

Kommunal förändring leds av landskapet

De åländska kommunerna borde leda förändringsarbetet, men de vill inte.
Det finns två spår framåt för en förändring av serviceproduktionen i kommunerna, om landskapsregeringen i sina växlande skepnader får välja. Antingen tvingar man fram ett kommunalt samarbetsorgan (Kommunernas socialtjänst), eller så tvingar man fram en ny landskapsmyndighet med ansvar för samma område. Det beror i stort sett på om sittande landskapsregering hinner driva igenom sin linje eller inte innan nästa val.
Bägge vägarna är framkomliga, bägge har sina problem och fördelar, men handlar i grund och botten om att landskapet sett sig tvunget att gripa rodret för en strukturell förändring, därför att kommunerna själva saknar kompetens, vilja och helhetsperspektiv att göra det.

Alla de åtgärder som hittills vidtagits för att få kommunerna att aktivt söka samarbetslösningar med mer bredd och djup än att man delar några tjänstemän eller inleder ett lite samarbete här eller där har stupat på att varken tjänstemän eller politiker i kommunerna haft kunskap och vilja nog att lyfta blicken bortom kommungränserna och nästa års budget och bokslut.
Man vill inte.

Det enda medlet som inte prövats är att via landskapsandelarna och deras fördelning tvinga fram en förändring eller insikt inom kommunerna att man där faktiskt måste förändra sina strukturer.
En jämförelse som lyfts fram i debatten är exemplet Gotland, där man har 2 äldreomsorgsledare med ansvar för placeringen av äldre i olika former av äldreomsorg. På Åland har vi 32, och ett starkt, starkt motstånd i kommunerna och inom kommunförbundet att över huvud taget se någon mening med en förändring.

Landskapsregeringen har medlen att skruva upp trycket på kommunerna att påbörja förändringen. Man kan ta det självklara steget att inkludera även äldreomsorgen i ekvationen. Den enda frågan är egentligen – Var står Åländsk Center? Kommer man någonsin att aktivt driva en politik som förändrar kommunstrukturen på Åland, även om det är bättre för landskapet som helhet?

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax