DELA

Kolligt förslag flytta sjöfart till Rovaniemi

Ett riktigt dåligt förslag är det att flytta finländska sjöfartsmyndigheter till Rovaniemi. Kustkänning borde vara ett minimikrav för den verksamheten.
Nämen, nej.
Så kollig kan väl ingen minister vara att man flyttar Sjöfartsverket till Rovaniemi, av alla ställen?

Uppenbarligen finns det sådana planer, och trafikminister Anu Vehviläinen (C) har inte ens skyndat sig att dementera, så då måste man väl ta det på allvar då.
Även andra delar av de nya trafikmyndigheterna ska utlokaliseras, till Villmanstrand och Rovaniemi, bland annat myndigheter som handhar flygtrafik och landsvägstrafik. Där är man med. Flyget går till Rovaniemi. Landsvägarna också. Men sjöfarten?

En snabb titt på kartan visar att det vore svårt att hitta en stad mindre lämpad för en sjöfartsmyndighet än Rovaniemi. Långt norrut, högt upp på land, ingen hamn, ingen sjöfartstradition, inte så mycket som en tillstymmelse till kontakt med den näring man ska övervaka och serva.
Språkligt är det också kvistigt. Sjöfarten i Finland går till stor del på svenska och Rovaniemi är en mycket finsk stad. Var hittar man den svensktalande kompetens som behövs för att göra jobbet i en stad där det inte finns ett naturligt behov av kunskaper i svenska?

Planerna illustrerar det som är problemet med regionalpolitiskt motiverade förflyttningar av olika verksamheter, hur behjärtansvärt och politiskt korrekt det än månde vara. Det finns i regel en orsak till varför verksamheter placeras eller växer fram på ett visst ställe, såsom närhet, sammanhang, samverkan med andra aktörer och tillgång till kunnig arbetskraft.
En huvudstad eller en centralort är den logiska platsen för mycken administration och myndighetsutövning, annars vore det ju ingen idé med att ha en huvudstad.
Härmed inte sagt att allt ska ligga i Helsingfors, och att det ska vara tomt i periferin, bara att regionalpolitik måste förverkligas så att den inte strider mot all vett och sans eller de facto gör arbetet både sämre och dyrare. Vill man absolut norrut med en sjöfartsmyndighet så vore Vasa helt klart att föredra, både av språkliga skäl och för att det faktiskt är en stad med havskontakt.

Av den finska centerns behandling av andra regionalpolitiska frågor att döma (till exempel i den infekterade frågan om vart Karleby ska orienteras i framtiden) kan man dra slutsatsen att besluten inte alltid fattas på logiska eller ens politiska grunder, utan av partipolitiska hänsyn och lojaliteter.
Om så är fallet vad gäller sjöfartsmyndigheternas placering är det bara sorgligt. Om orsaken är att man bara inte tänkt färdigt så är det lite pinsamt. Så mycket otur ska ett ministerium och en minister inte ha när man tänker.

Om förslaget efter moget övervägande kvarstår, har vi några ytterligare förslag som känns precis lika motiverade:
Flytta allt som har med gränskontakterna till Ryssland att göra till Åland.
Flytta sametinget till Hangö, som riksdagsman Mats Nylund (SFP) föreslog.
Flytta Havsforskningsinstitutet till Joensuu.
Det låter väl bra?

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax