DELA

Kollektivtrafik i Mariehamn inget reellt alternativ

Det blir sämre busstrafik i Mariehamn, men inte på grund av att Viking Line tar hem anbudsrundan, utan för att våra politiker har bestämt att det ska bli så.
Om Viking Line utgående från de kriterier som angivits för busstrafiken i Mariehamn, enligt alla regelverk och instruktioner och enligt den turtäthet som stadens politiska majoritet vill ha (betydligt sämre än hittills), har det billigaste anbudet, då är det inget att snacka om. Då går uppdraget till Viking Line.
Man kan tycka och känna vad man vill inför det, men sådana är reglerna. Skulle man ha velat lägga in miljö- eller bränslekrav i upphandlingen, borde man ha gjort det i offertförfrågan, liksom också andra aspekter som man under epoken Röde Orm lärt sig uppskatta.

De som nu jublar över de avsevärt lägre kostnaderna för staden för kollektivtrafiken, de räknar för det mesta inte rätt. De jämför en kostnaderna för en större turtäthet med kostnaderna för en lägre, och en avgiftsfri kollektivtrafik med uppskattade intäkter av en ny avgiftsbelagd trafik, utan att väga in miljövinsten.
Det är klart att det blir billigare om man har lägre turtäthet. Det är klart att man kan beräkna intäkter, som i bästa fall blir marginella när kostnaderna för indrivningen räknats in. Det är klart att ett stort rederi som Viking Line kan se fördelarna med att köra busstrafiken i Mariehamn på sina marginaler och sin överkapacitet, och göra det till ett pris som egentligen understiger kostnaderna för den, om de ändå kan räkna hem totalen.

Frågan är, blir det bättre för Mariehamn och mariehamnarna? Det är en politisk bedömning, där den politiska majoriteten i staden har gjort bedömningen, efter år av diskussioner, att den avgiftsfria kollektivtrafiken ska bort, att kollektivtrafiken i staden ska bli sämre och att den ska konkurrensutsättas.
Det har man gjort av ideologiska skäl, för att man inte tycker att saker ska vara gratis och för att man inte prioriterat eller trott på miljövinsten av en bra samhällsfinansierad kollektivtrafik.

Den största vinnaren är privatbilismen, som genom detta beslut blir det enda vettiga alternativet för den som vill ta sig fram i Mariehamn på fyra hjul. Med den kostnad som Viking Line säger sig kunna köra för blir kollektivtrafiken inget reellt alternativ, och det var i den politiska behandlingen av frågan, som beslutet fattades.

Om Uffe Grüssner och Röde Orm genom sin överklagan av beslutet kan få rätt på någon teknikalitet och ändå ta hem kontraktet, så är det ändå inte samma trafik man får. Den är inte avgiftsfri, den har lägre turtäthet, och den blir än mer ett teoretiskt alternativ till bilen.
I lilla, lilla Mariehamn och på lilla, lilla Åland får vi fortsätta att ha landets högsta biltäthet, med de kostnader för samhället det innebär, med slitage på vägar, behov att stora parkeringytor, trafikproblem och miljöpåverkan. Siffrorna räknades.

Man hade kunnat välja en annan väg, om man på allvar ville satsa på kollektivtrafik som trafikalternativ.
Det ville inte majoriteten.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax