DELA

Klart vem som bär ansvaret för hamnen

Roger Jansson (M) är arg. Så mycket har man förstått.
Som infrastrukturnämndens ordförande upplever han att rapporteringen om tillståndet i hamnen är osaklig och överdriven. Enligt oberoende men anonyma experter (ja, experter, faktiskt) är tillståndet alarmerande och underhållet eftersatt.
Den första som larmade om problemet var hamnchef Leif Ahlqvist, vars synpunkter och uttalanden Roger Jansson nu högaktningsfullt viftar bort och inte tillmäter någon betydelse alls.

I sin heliga vrede begår Roger Jansson ett par besvärande tankefel. Han utgår från att journalister, när de rapporterar om vad som händer och tar fram så mycket fakta som man kan tänkas få fram, har en agenda på samma sätt som politiker har det. Att det finns en vilja, annan än att få fram så mycket information som möjligt.
Han tycks också leva under illusionen att journalister ska ta ansvar för politiken, för konsekvenserna av rapporteringen till exempel för rederiernas benägenhet att betala höga hamnavgifter i Mariehamn och för Västra hamnen.

Så är det förstås inte. Journalister ska göra sitt jobb, politiker sitt, och eftersom det nu uppenbarligen finns både olika åsikter och olika fakta i detta besvärande ärende, så är det ofrånkomligen journalisternas uppgift att skriva om det, inte om den glansbild som en ordförande i en nämnd vill komma fram med.

I måndagens Nya Åland finns en högst talande och kanske förklarande mening, i intervjun med infrastrukturdirektör Kai Söderlund. Han säger avslutningsvis, efter att ha konstaterat att kajerna och terminalerna rent tekniskt står stadigt, så här:
”Med tanke på stadens skuldsättningsgrad har jag också en förståelse för att alla förslag till investeringar skall skärskådas även om jag mycket starkt i olika sammanhang fört fram att det måste finnas anslag för ersättande investeringar och planerat underhåll.”

Man kan därmed sluta sig till, vilket också tidigare stått klart, att det från tjänstemännen både nu och tidigare funnits önskemål, kanske rentav krav på att underhållet måste anslås mera pengar, och att det är på den politiska nivån man slagit på bromsarna.
Detta samtidigt som det alltså är helt klart att alla pengar som kommer in från hamnanlöpen inte på långa vägar återinvesteras i hamnen.

Om något är eftersatt, vilket alltså Roger Jansson förnekar, så är ansvaret alldeles tydligt nämndens, för det är den och fullmäktige som sist och slutligen bestämmer vad man ska ha råd med. Är det kanske därför nämndordförande Jansson är så arg?

Det är helt i sin ordning att arga politiker mullrar. Det kan rentav vara uppfriskande som ett åskväder. Det som inte är ok är att börja efterforska källor, att skuldbelägga och misstänkliggöra på basen av vad man tror, inte vad man vet, och att i största allmänhet bete sig som om man tror att folk och journalister därmed ska bli rädda och fogliga.
Kanske vore det hälsosamt att påminna sig om att både politiker och tjänstemän sitter där de sitter i allmänhetens tjänst. Inte tvärtom.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax