DELA
Foto: Joakim Holmström

Kemikaliekonsumenter, utbilda er!

Det är mer än 50 år sedan den första kemikalielagstiftningen på EU-nivå infördes. Men den släpar alltjämt efter.

Därför behövs konsumentinitiativ som det projekt som Åland nu ska exportera till resten av Norden.
Enligt Eurostat används i dag mer än 200 miljoner ton farliga kemikalier per år i Europa. Det är mycket kemikalier att hålla reda på och det finns krafter som motarbetar förbud av farliga ämnen. En färsk granskning av Göteborgs universitet visar att ekonomiska intressen går före försiktighetsprincipen när det kommer till just kemikalier.

Det lägger en stor, och giftig, börda på konsumenterna.

Människan och miljön utsätts inte för en kemikalie i taget utan för blandningar från många källor. EU-projektet, EDC-MixRisk, fann till exempel blandningar av 41 hormonstörande kemikalier i urin- och serumprover från 2 300 gravida kvinnor och kunde visa på risker för fostren som förknippas med dessa blandningar. I en kemikalierapport beställd av svenska regeringen poängterar man riskerna med för slapp kemikalielagstiftning.

”Fertiliteten minskar och barn får lägre IQ. Bara en sådan effekt kan vara väldigt allvarlig på en samhällsekonomisk nivå. Kemikalier har också pekats ut som en av de viktigaste faktorerna till att vi tappar biodiversitet (biologisk mångfald), vilket är otroligt allvarligt både för planeten och för oss”, säger regeringens särskilda utredare Christina Rudén till Aftonbladet.

Kemikalier bidrar på många sätt till en förbättrad levnadsstandard, men många är giftiga och kan ge allvarliga negativa effekter på människors hälsa och miljön. Förstås måste lagstiftning, kontroll och krav skärpas för farliga ämnen. Men tills detta sker kan vi inte luta oss tillbaka i en fråga som handlar om vår egen hälsa och vårt välmående.

Där kommer projekt som Kemikaliekollen in i bilden. Projektet har under fyra års tid gett ålänningarna en insyn i kemikaliekaoset och föreslagit verktyg för att minska på belastningen. De har etablerat en kunskapsbank som kommit många konsumenter till gagn i val av både kläder, inredning och byggmaterial. Nu har Island och estniska Dagö visat intresse för att importera projektet och med finansiering av Nordiska ministerrådet hoppas öarna tillsammans producera en handbok.

”Poängen är att sprida det här materialet så mycket som möjligt”, säger projektledaren Giséla Linde.

För att hindra att kemikalierna breder ut sig mer så är det just informationsspridning som gäller. Kanske kan medvetna konsumenter i bästa fall sända signaler till marknaden om att farliga ämnen inte är önskvärda, eftersom lagstiftningen inte verkar kunna eller vilja råda bot på industrin. Oavsett så leder en kemikaliebantning i alla fall till en sundare vardag för den enskilde individen. Kanske kan då vår gemensamma giftiga börda bli lite lättare.