DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>ATTRAKTIVT OMRÅDE Kastleholms slott, med golfbanan i bakgrunden, är en av ålands verkliga turistpärlor. Men området saknar ett boende av rang.

Kastelholmsområdet behöver ett bra boendealternativ

ÅFD avvisade besvären mot Smakbyns hotell i veckan. Det kan vara en nyckel till en större turismström till Åland.
I förra veckan avvisade Ålands förvaltningsdomstol de besvär som lämnats in mot det planerade hotellet vid Smakbyn och i närheten av Kastelholms slott. Säkert kan ytterligare behandling i ärendet komma, men ÅFD:s beslut är ändock ett steg på vägen att ett nytt hotell ska byggas i området.

Man kan ha åsikter om hur Smakbyns hotell är planerat att se ut och var det ska ligga, men en sak är klar: området behöver ett hotell. Slottet, Jan Karlsgården, Smakbyn och Ålands Golfklubb är alla högattraktiva besöksmål för turister. Men antalet gästsängar av klass är litet i området.

Åland behöver utöka antalet turister som kommer till ö-riket. I förhållande till exempelvis Gotland har Åland misslyckats som turistmagnet, detta trots att det är både närmare till Sverige och billigare att ta sig till Åland än till Gotland.

Det finns förstås många, många orsaker till varför det är så. Utbudet för familjer är klent med undantag för ett par tre veckor på sommaren. Många svenskar har dålig kännedom om Åland – framför allt att Åland är svenskspråkigt. Priserna i detaljhandeln är högt.

Men det har också hänt positiva saker. Smartparken i Eckerö är bra för familjerna. Maxinge och dess butiker har skapat en större konkurrens som bland annat lett till att öppettiderna förlängts vilket för svenska turister gör affärslivet ”mer som hemma”.

Men på boendesidan finns fortfarande problem, speciellt om man talar om den mest köpstarka gruppen turister (enligt Åsubs rapport från 2009): golfarna.

Ålands Golfklubb har två av Finlands allra bästa banor enligt de finska golfarna i Golf Digests alldeles färska undersökning. Men i området runt golfbanan är sängplatserna få.

Vid en presskonferens i veckan talade klubbens ordförande Håkan Clemes och klubbchef Åsa Nordström om konkurrenssituationen. ÅGK har tappat en del greenfee-gäster (greenfee är den avgift gäster betalar för att spela på banorna), dels beroende på vädret de senaste somrarna, men också för att en hel del svenska banor slagit sig samman och erbjuder medlemmar att spela på fler banor på en medlemsavgift.

Golfarna är som sagt en köpstark grupp och gör gärna av med mycket pengar (2,5 gånger mer än genomsnittsgästen som reser för avkoppling, enligt Åsub). Med det kommer också krav på bekvämlighet, och här har ÅGK svårare att hävda sig i konkurrensen. De flesta golfanläggningar som byggs i dag planeras med ett hotell i direkt anslutning till banan. Golfaren ska komma, spela, äta och dricka, bo över på samma ställe.

För gästerna vid såväl Ålands Golfklubb som Eckerö Golf krävs en resa för att ta sig till boende. Det kan göra skillnaden mellan att man väljer Åland som destination eller att åka till en bana i Sverige eller Finland. ÅGK vill hitta en entreprenör som bygger ett hotell nära golfbanan just för att bygga på sin konkurrenskraft.

Kastelholmsområdet är en åländsk pärla med aktivitet, historia, sevärdheter, kulinariska äventyr på högsta nivå och ett område för rekreation. Att området behöver ett bra boendealternativ är lika solklart som att golf är viktigt för den åländska turismen.

Ingen vill att områdets historiska värden ska gå förlorade, men samtidigt måste också förutsättningarna för att locka ytterligare besökare till området förbättras. Förhoppningsvis kan arbetet med att utveckla området i samklang med historien nu fortsätta.