DELA

Kartlägg framtidens krav på turist-Åland

Åland behöver en större befolkning i framtiden. Få kommer att flytta till Åland utan att först ha besökt öriket. Alltså är frågan: hur ska vi få hit mer folk på besök, det som brukar kallas turism?
Hittills har det mest handlat om att trycka broschyrer eller smälla upp en skön affischkampanj i Stockholms tunnelbana. Nu läggs mer av resurserna på internet och sociala medier.
Det är säkert helt rätt väg att gå i en allt mer digitaliserad marknadsföringsvärld, men tänk om det inte alls är det det handlar om, utan om hur Åland upplevs av de som faktiskt kommer hit?
Den allra bästa reklamen man över huvud taget kan få är den som sprids från en människa till en annan. Om min kompis säger att Säffle är en verkligt trevlig ort att besöka ökar mitt intresse för Säffle eftersom jag har lätt att bedöma källan för min information om Säffle. Jag vet var jag har min kompis och litar på honom. Det förtroendet kan ingen kampanj, oavsett kanal, skapa.

För att få de som besöker Åland att sprida vidare hur bra Åland är både som turistmål och för fast boende gäller det att intrycken lever upp till förväntningarna. Om de gäster som vi alla vill ska åka hem till sina respektive bekantskapskretsar och beskriva det naturliga, vackra Åland faktiskt ska göra det måste de se det naturliga, vackra Åland.
Då måste vi ställa oss frågan: är det vad de ser i dag?

Här blir problematiken större. För här handlar det inte bara om framgångsrika satsningar som Havsvidden och Smakbyn, om skärgården och bra fiske. Här handlar det om allt turisten ser från det att han eller hon stiger av färjan till de går ombord igen.
Ta bara en sån sak som vägarna. De som kommer med Rosella till Västra hamnen kommer nästan uteslutande att färdas på antingen Storagatan eller Ålandsvägen eller båda.
Två av de gator som är i allra sämst skick av de större vägarna på Åland. En punktering fem minuter efter att semestern har börjat är ingen god reklam för Åland. Öppettider i butiker har diskuterats länge utan större framgång, men kanske kommer det bli bättre med detta i och med konkurrensen från Maxinge. Turism handlar inte bara om sol, bad och nöje. Det finns en vardag i turistandet också. Inte sällan är det där en bra semester blir en perfekt semester.

Det handlar alltså om helhetsintrycket. Självklart har duktiga entreprenörer en oerhört viktig roll att spela i det här pusslet, men det har också de som är ansvariga för att vägarna sköts, häckar klipps och papperskorgar töms. Allt räknas när slaget om turisterna ska avgöras.
I dag tävlar inte turism-Åland bara mot finska och svenska turistorter, utan mot hela världen. Det kostar inte mycket mer att ta sig till Rivieran än över Ålands hav.

Landskapsregeringen borde, tillsammans med kommuner och näringsliv, beställa en granskning av turismens förutsättningar de kommande 10 åren från en utomstående part. Låt konsulter peka ut vilka områden som måste förbättras, vilka områden som är mest intressant att exploatera ur turisternas perspektiv. Låt också konsulterna föreslå hur man bäst lägger upp infrastrukturen för att turister ska uppleva sin vistelse på Åland bättre. Behövs det nya turlistor? Bussförbindelser? Gratis bredband på stranden?
En rejäl utredning av det nästkommande decenniets krav på turism-Åland skulle kunna öka förutsättningarna för att göra Åland till nordens mest eftertraktade resmål.
Att bara fortsätta i samma banor och hoppas att vattnet, de röda klipporna och ljuset ska locka skaror av pengaslösande människor är i bästa fall naivt.
Det räcker med ett platt däck på Storagatan för att se till det.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax