DELA
Foto: Stefan Öhberg

Kaptenen är viktigast när det blåser som mest

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) är försiktig när hon kommenterar vice lantrådet Harry Janssons (C) utspel om JO. Det aktualiserar frågan vilket ansvar lantrådet har för regeringskollegornas utsvävningar? Fyra uppmärksammade fall visar ett illavarslande mönster.

Många coronatrötta ålänningar blev upprörda när näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) firade jul i Sverige och sedan bröt mot karantänrekommendationerna. Lantrådet konstaterade att Karlström visste att han hade gjort fel, han bad om ursäkt och så fanns inte så mycket mer att säga i den saken. Hon hoppades dock att ålänningarna skulle följa de rekommendationer som gavs.

 

Hälso- och sjukvårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) valde att utvidga beslutet om subventionerade coronatester. När saken uppdagades korrigerade regeringen sig och meddelade att pengarna inte skulle tas från ÅHS budget, något som hälso- och sjukvårdsdirektören inte hade informerats om.

– Ja, vet du, jag måste säga att till den delen har jag inte varit inkopplad över huvud taget/…/ men det hade väl varit bra att informera ÅHS, blev svaret från lantrådet.

 

När det uppdagades att Bert Häggbloms (Ob) juristbyrå bistod en markaffär som av den förra landskapsregeringen bedömdes vara ett bulvanförhållande blev det rabalder. Ska Ålands högsta politiska företrädare, talmannen, kunna kopplas till ett fall där man har försökt kringgå jordförvärvslagen?

– Det är inte olagligt att försöka, blev lantrådets svar till Ålands radio.

Något desto tydligare ställningstagande blev det inte. Regeringen försökte dessutom friköpa sig genom att påpeka att talmannen är lagtingets, inte landskapsregeringens, angelägenhet. Men talmansposten var en viktig pusselbit i regeringsbildningen och detta utspelade sig innan Häggblom blev vald. Vid den tidpunkten hade regeringsbildaren alla möjligheter att ordna den politiska fördelningen av poster på ett annat sätt.

 

Avslutningsvis har vi Harry Janssons utspel i JO-frågan. Under frågestunden i lagtinget i måndags svarade lantrådet så här:

– I det aktuella ärendet så fattades beslutet på enskild föredragning och det är vice lantrådet som är helt ansvarig för det. Jag hade själv ingen del i beslutet eller i det svar som gavs till JO.

Det var nästan en vecka efter att markeringen hade uppmärksammats. Det fanns med andra ord gott om tid att förhöra sig om saken. På frågan om hon anser det vara okej att ett sådant principiellt beslut togs på enskild föredragning blev svaret undflyende.

– Jag har svårt att kommentera hur han hanterat det och vad han har gjort när jag inte varit delaktig i processen.

Lantrådet har hävdat jävsproblematik som orsak till de fåordiga svaren, men det är förstås större än själva sakfrågan med vaccinationslistan. I den större principiella diskussionen borde inget jäv vara aktuellt.

 

Alla förstår att det senaste året har varit tufft. Nästan dagligen har stora svåra frågor landat på lantrådets bord. Alla förstår att det kräver delegering och ingen bör förringa det arbete som har gjorts för att hålla Åland på kurs under coronapandemin. Men man måste ändå kunna kräva av regeringschefen att hon har en åsikt om de kontroverser som uppstår under hennes paraply – och om hon inte har varit informerad så måste hon kunna ta reda på och därefter ge sin syn på saken. Inget av ovanstående exempel har varit små saker, de har dessutom väckt engagemang i stugorna.

Politik är en förtroendebransch och i samtliga av de här fallen har det allmänna förtroendet för landskapsregeringen varit hotat. Då måste man som ansvarig antingen redogöra för och motivera regeringens beslut eller markera om någon har frångått överenskommelsen.

Genom försöken att distansera sig från kontroverserna blir den politiska helheten allt mer diffus för ålänningarna. Och det är oroande.

En kapten är ansvarig när båten går på grund, oavsett om hen har varit på bryggan eller inte. Och motiveringen ”jag visste inte” är snarare ett problem än en ursäkt. För är man ansvarig ska man veta, och även om man inte vet så är man ansvarig.

Kaptenens roll är dessutom viktigast när det blåser som mest.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp