DELA

Kan man kräva att ens anställda ska tåla stress?

Det räcker inte med att vara välutbildad, social och flexibel när man söker jobb. I flera arbetsplatsannonser efterlyser man egenskapen ”stresstålig”.
Vad är stresstålig? Hur mäter man stresstålighet? Kan man välja bort någon med god utbildning för att man inte är stresstålig?

Jobb24.se
gjorde år 2008 en undersökning av vilka egenskaper som efterfrågas mest i platsannonser. På andra plats fanns just ordet stresstålig. På första plats var strukturerad.
Att i en annons göra reklam för att företaget behöver stresståliga människor visar på att man man gör reklam för ett företag i kaos. Stress uppstår om tiden är för knapp för att arbetstagarna ska kunna genomföra sina uppgifter eller om man inte riktigt vet vad som förväntas av en.

Enligt stressforskaren Peter Währberg finns inte stresståliga människor. Stress är en försvarsmekanism som människan alltid haft för att överleva. Stressen gör dig alert när du möter faror. Faror kan också liknas vid snabba förändringar och nya situationer.
Währberg påstår att om man i en platsannons söker stresståliga människor söker man personer som är lobotomerade. Dessa saknar koppling mellan pannloben och resten av hjärnan och reagerar inte på att utsättas för farosituationer.

Det säger sig självt att en arbetsgivare inte kan kräva av sina arbetstagare att man ska tåla stress. En arbetsgivare ska sträva till att arbetstagarna inte ska utsättas för stress. Men detta är i den bästa av världar.
I dagens allt snabbare snurrande värld förutsätts det att man ska tåla stress, liksom att man ska vara beredd att arbeta övertid och det utan att klaga.

År 2000 räknade Volvo Transports personalchef Kenth Berndtsson ut att en utbränd chef kostar företaget fyra miljoner kronor under ett halvt års sjukskrivning. Han lät en forskare räkna ut vad sjukskrivningar för utbrändhet kostar, när rehabilitering, personalomsättning, kompetensförlust och produktionsförändringar tas med i kalkylen.
Efter detta tog Volvo beslut på att inte ordet stresstålig ska finnas med i deras platsannonser i fortsättningen.
I en snabbkoll på Nya Ålands sidor kan man se att under detta år innehåller två platsannonser en önskan/krav om att de sökande ska vara stresståliga. Det ena fallet är Andelsbanken som söker en bankjusrist och det andra är Plasto som söker en lagerarbetare. Under fjolåret fanns tolv platsannonser med ordet stresstålig, de flesta från Åland24 som sökte en videoreporter. Även Mise och Havsvidden sökte stresstålig personal under 2010.

Det är inte offentliga tjänster där man vill ha stresstålig personal utan inom det privata. Tyvärr bygger det upp en bild av ett arbetsklimat där arbetet går före allt annat, där de som inte kan hantera stressen inte kan göra karriär.
Är det då inte bättre att visa upp en arbetsplats där personalen mår bra, där stressen inte finns? Stress som i slutändan kan leda till utbrändhet, ett allt vanligare problem inom de yrken där man vill ha stresstålig personal. Utbrändhet innebär sjukskrivningar och därmed ökade kostnader för företaget.

Varje arbetsplats som ens överväger att ta med ordet stresstålig i sin platsannons borde göra en grundlig genomgång av arbetsklimatet på arbetsplatsen. Om personalen måste tåla stress är det något som är fel.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax