DELA

Kan HI bli regeringsparti?

En politisk grundsyn de flesta partier kan ställa sig bakom och frihet från gamla fejder gör Hållbart initiativ till en stark kandidat för kommande regering.

Men allting kokar ner till vad som händer med kortrutten.
Efter att Åländsk demokrati och Socialdemokraterna fallit ur förhandlingarna har det kretsat kring vilka av de andra fyra partierna som gör Centern sällskap i nästa regering. Obunden samling, Liberalerna och Moderaterna har varit i strålkastarljuset – samtidigt har Hållbart iniativ, lite vid sidan av, skaffat sig ett intressant utgångsläge för ett kommande regeringssamarbete.

HI:s valresultat visar att klimatrörelsen på Åland är stark, partiet är nytt i lagtinget och har därför inga gamla allianser eller oförrätter att förhålla sig till. Det kan tyckas obetydligt i sammanhanget, men regeringssamarbete handlar mycket om personkemi.

Dessutom är det inget parti förutom Åländsk demokrati som inte delar HI:s grundsyn i klimatfrågan. Det är därför troligtvis inte särskilt kontroversiellt att tillmötesgå HI vad gäller den övergripande synen på klimat- och miljöpolitik. Det går också att hitta en viss samsyn i viktiga sakfrågor.

De senaste veckorna har Veronica Thörnroos (C) försökt lösa den här höstens gordiska knut, kortrutten. Där har HI i stor utsträckning delat oppositionens motstånd mot projektet. Frågan är vad som händer med kortrutten nu, inte bara elhybridfärjan utan också Gripöbron. Vägvalet för lösningen på kortruttsfrågan kommer att avgöra vilka partier som ingår i regeringen, det gäller för HI precis som för de andra.

En av orsakerna till att HI har fått så lite uppmärksamhet kan vara att många tänker sig miljöpartier som vanligtvis allierar sig mot vänster på den politiska skalan. Det har skett i både Sverige och i Finland. Men det finns ingenting i miljörörelsens DNA som säger att ett miljöparti inte kan skapa samarbeten längre högerut.

Det finns förstås risker förknippade med att sitta i regeringsställning. Sett till systerpartier är Miljöpartiet i Sverige den starkast lysande varningslampan, partiet gjorde sitt bästa val någonsin 2014 för att kämpa för sin överlevnad 2018 efter fyra år i regering.

För HI som rörelse skulle det troligtvis vara mer gynnsamt att sitta i opposition och därmed kunna koncentrera sig på att vara klimat- och miljöfrågornas vakthund.

Men i politiken är målet inflytande. Lyckas partiet få ett större genomslag i regeringsprogrammet än vad två lagtingsmandat egentligen borde motsvara så är det svårt att tacka nej till regeringsmedverkan.

Ingenting är klar förrän Veronica Thörnroos presenterar sitt lag. Men HI kan mycket väl ingå i nästa regering.