DELA

Kan den bilälskande ålänningen älska bussen?

Åland är ett av världens biltätaste områden. Nu ska fler bli intresserade av att åka buss, med hjälp av ett modernare tänk.
uppdrag av landskapsregeringen två grupper, en styrgrupp som jobbar med konkreta förslag och en politisk referensgrupp, haft som uppgift sedan i vintras att utreda hur framtidens kollektivtrafik på Åland ska se ut. Det kan onekligen behövas.
När Danne Sundman, som ingår i referensgruppen, förra veckan lade ut bilden här intill på sin facebooksida och funderade lite kring varför han var så ensam på bussen lät inte kommentarerna vänta på sig. Över 60 kommentarer senare inser alla som läser tråden att dagens åländska kollektivtrafik passar mycket illa in i ålänningarnas vardag.
Det fanns förstås de som ondgjorde sig över bussen, med främsta argument att bilen både går snabbare och är trevligare. Förvisso ett förståeligt resonemang. Men samtidigt vet vi ju alla att persontrafiken står för en stor del av de väXthusgaser som hotar vårt klimat. Kort sagt, bilparken måste bli miljövänligare och/eller fler måste välja miljösmartare transportmedel.
Att åka buss på Åland har dock sina begränsningar. Stadsbussen går något sånär okej för många, men långt ifrån alla. Och landsortsbussarna passar få. Till detta ska läggas att turlistorna är krångliga att förstå, det är svårt att alls hitta dem och problemen med att få bussavgångarna att passa med vardagslivet är stora.
En av anledningarna till det senare är, enligt Sundman, att grunderna för dagens strukturer i kollektivtrafiken lades för 25 år sedan. Ser vi till hur samhället har utvecklats sedan dess inser vi att det är en evighet. Visst, en del justeringar har gjorts, men kommentarerna i Sundmans fb-tråd är tydliga: bussen straffar ut sig som alternativ eftersom den inte är anpassad efter de passagerare den skulle kunna ha.

Förhoppningsvis kommer de två grupperna att komma med förslag för att både öka tillgängligheten till information kring trafiken och göra själva grundstrukturen med kundtillvänd så att fler faktiskt kan ha bussen som ett alternativ till bilen. Förhoppningsvis finns tankar om nya linjedragningar med några busstationer för byten vid centralorterna, enkel information på nät och i appar, och en anpassning till hur ålänningarna faktiskt vill ha busstrafiken för att den ska passa in i vardagslivet.
För en sak är säker. På Åland gillar vi våra bilar, och så länge det är det avstånd det är i ansträngning mellan att ta bilen och att välja bussen, kommer bilen att vinna.

När det gäller bilen har Danne Sundman en annan intressant idé. Efter modell från Sverige vill han gärna testa ett system med samåkning där passagerare kan boka in sig i en bil via nätet och betala en moderat summa för detta, pengar som tillfaller chauffören. Det sänker också utsläppen per passagerare, förutsatt att det fungerar.

Åland behöver mer av detta, nytänkande kring trafiken och dess framtidslösningar. Det blir spännande att se om och vad gruppernas arbete mynnar ut i. Av nämnda facebookdiskussionen att döma är det många som har åsikter och är intresserade av vad som komma kan.
Det är en god början.

jonas.bladh@nyan.ax